Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida

Obaveštenja

 


Studijski program - Akreditacija 2015. godine

MODUL:

SMETNJE I POREMEĆAJI VIDA
/osnovne akademske studije/

 

SMETNJE I POREMEĆAJI VIDA
/master akademske studije/

 


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida
/osnovne akademske studije/

Akreditacija - osnovnih akademskih studija


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida
/master akademske studije/

Akreditacija - master akademskih studija

  •