Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija
gluvih i nagluvih osoba

Obaveštenja

 


Studijski program - Akreditacija 2015. godine

MODUL:

SMETNJE I POREMEĆAJI SLUHA
/osnovne akademske studije/

 

SMETNJE I POREMEĆAJI SLUHA
/master akademske studije/

 


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba
/osnovne akademske studije/

Akreditacija - osnovnih akademskih studija


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba
/master akademske studije/

Akreditacija - master akademskih studija

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs