Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

fasperijada

Projekat FASPERIJADA

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo projekat za realizaciju Naučno-sportskih susreta svih studenata (sve katedre koje se bave specijalnom edukacijom/ rehabilitacijom) koje povezuje slična problematika istraživanja, poznatija po prethodnom nazivu, "defektologija". Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu želi da zajedno sa studentima i kolegama iz Srbije i regiona (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Crne Gore) kao i pridruženim gostima iz Evrope i sveta ,koji se bave problematikom specijalne edukacije/ rehabilitacije, na najbolji način potstakne jačanje defektološke struke studenata, budućih stručnjaka, putem prezentovanja stečenih znanja, kako u pisanoj tako i praktičnoj formi kao i demonstraciji sposobnosti i stečene kompetentnosti pojedinaca i timova. NASTAVAK

Poziv za 1.međunarodni skup studenata specijalne edukacije/rehabilitacije-„FASPERIJADA 2011-Beograd”

Poštovani,

Pozivamo Vas da  aktivno uzmete učešće na  1. Međunarodnom skupu studenata specijalne edukacije/rehabilitacije, ove godine i svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

U organizaciji Studentskog parlamenta i Saveza studenata Fakulteta za specijanu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu održaće se 1. međunarodni skup studenata specijalne edukacije/rehabilitacije sa naglašenim naučnim i zabavno-sportskim karakterom od 15.04-18.o4.2011. u Beogradu.

Rok za prijavu sažetaka/sportskih ekipa  je do 01. aprila 2011. godine.

Osim samih izlaganja radova, predavanja eminentnih profesora i mladih naučnih saradnika, studenti/profesori mogu uzeti učešće i u dešavanjima  sa zabavno-sportskim karakterom.

Ciljevi  skupa jesu uključivanje studenata u svet naučno-istraživačkog rada, razmena naučnih pogleda i iskustava, razvoj međunarodne međufakultetske saradnje, promocija struke i budućih stučnih kadrova, promocija mladih doktoranata i doktora nauka.

Ciljna grupa: Svi studenti osnovnih akademskih studija, master studija, specijalističkih studija, doktorskih studija, koji se bave specijalnom edukacijom/ rehabilitacijom.

Fakulteti učesnici: bivši defektološki fakulteti ( Srbija, BiH, Hrvatska, Slovenija, Makedonija), medicinski fakulteti ( Srbija, BiH), učiteljski fakulteti, fakulteti političkih nauka, Kriminalistička akademija, filozofski fakulteti, DIF, srodni fakulteti iz Evrope.

Radovi se pišu na temu koja je iz oblasti studiranja studenta. Rad može raditi više studenata ( više u prilogu “uputstva za autore”).

Način prijave: Prilikom prijavljivanja radova/sportskog učestvovanja            studenti se mogu prijaviti  za načni deo skupa i/ili za kulturno-sportski deo skupa), neophоdno je da se ispuni formular (više u prilogu “prijavni formular”).

Jezici  skupa: srpski/maternji i engleski.

Ispunjen formular sa sažetkom i/ili odabirom sporta se šalje na email adresu: erkonferencija@gmail.com

Za sve učesnike je obezbeđen sertifikat, kao i nagrade za najbolje radove i sportiste.

Publikacija: Knjiga sažetaka (abstract book)

Važni datumi:

20.02.2011. Prvo obaveštenje
15.03.2011. Drugo obaveštenje
01.04.2011. Poslednji dan prijave radova
10.04.2011. Poslednji dan prijave učešća (za učesnike bez izlaganja).

Naučni odbor: 

Prof. dr Jasmina Kovačević, Srbija, predsednik
Prof. dr Snežana Nikolić, Srbija
Prof. dr Vesna Vučinić, Srbija
Prof dr. Goran Nedović, Srbija
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić, Srbija
Prof. dr Zoran Ilić, Srbija
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović, Srbija
Prof. dr Špela Golubović, Srbija
Prof. dr Zamir Mrkonjić, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Mitja Krajnčan, Slovenija
Prof. dr Vladimir Trajkovski, Makedonija
Doc. dr Siniša Ristić, Bosna i Hercegovina
Doc. dr Ljubica Pribanić, Hrvatska
Mr Jasna Maksić, Srbija
Mr Nataša Stanojkovska-Trajkovska, Makedonija

Organizacioni odbor skupa

 • Nemanja Milisavljević- predsednik
 • Milica Filajdić-potpredsednik
 • Boris Radaković-potpredsednik
 • Jelena Dimitrijević
 • Marija Maljković
 • Mirjana Đorđević
 • Jelena Radosavljević
 • Vesela Milankov
 • Aleksandar Todorović
 • Nina Brkić
 • Sanela Pacić
 • Lidija Ivanović
 • Ivana Gromović
 • Milica Miljić
 • Maja Radovanović
 • Miloš Milošev
 • Slobodan Vasić
 • Aleksandra Sikirica
 • Ivana Stoićević
 • Nikola Raković
 • Kristina Krstić

U prilogu Vam dostavljamo:

-ukratko o projektu fasperijada
-uputstvo za autore radova
-uputstvo za predstavnike studenata 
-prijavni formular

Molim Vas da ove informacije prosledite svojim kolegama, studentskim pretstavnicima, naučno-istaživačkim jedinicama, u okviru svojih visokoškolskih ustanova.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na email fasperijada@gmail.com

S poštovanjem organizacioni odbor
FASPERIJADE

U Beogradu 10.02.2011.

 

 • www.er.rs

 • www.er.rs / Poziv za 1.međunarodni skup ...

 • Poštovani, Pozivamo Vas da aktivno uzmete učešće na 1. Međunarodnom skupu studenata specijalne edukacije/rehabilitacije, ove godine i svojim prisustvom uveličate ovaj događaj. U...

 

 

Kontakt Info