Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Master akademske studije

Obaveštenja

RASPORED nastave Master akademske studije 2015/16. godine


Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 5. novembra 2015. godine.

OBJAVLjUJE KONAČNU RANG LISTU
za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku u školskoj 2015/16. godini.

Raspored upisa studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini u drugom upisnom roku.


Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 26. oktobra 2015. godine u 14:41 časova

O B J A V Lj U J E
KONAČNU RANG LISTU
kandidata koji su konkurisali za upis na master akademske studije
u školskoj 2015/16. godini

Studijski program DEFEKTOLOGIJA (.xls)

Studijski program LOGOPEDIJA (.xls)

Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU (.xls)


LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2015/16. godini:

MASTER STUDIJE RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA OKTOBARSKI II (.pdf)


PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI OBAVIĆE SE 13. I 14. OKTOBRA 2015. GODINE OD 10 DO 14 ČASOVA

više informacija (.pdf)...


Studijski programi


Studijski programi - Akreditacija 2015. godine

- Logopedija
- Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
- Defektologija


Studijski programi - Akreditacija 2009. godine

- Logopedija
- Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba
- Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida
- Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
- Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
- Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs