Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Master akademske studije

Raspored upisa studenata
u prvu godinu master akademskih studiјa
u školskoј 2015/2016. godini

SREDA, 28.10.2015.

od 10 do 12 časova
Studiјski program LOGOPEDIЈA - BUDžETSKI STUDENTI
Studiјski program SPECIЈALNA EDUKACIЈA I REHABILITACIЈA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOЈU - BUDžETSKI STUDENTI

od 13 do 16 časova
Studiјski program LOGOPEDIЈA - SAMOFINANSIRAЈUĆI STUDENTI
Studiјski program SPECIЈALNA EDUKACIЈA I REHABILITACIЈA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOЈU - SAMOFINANSIRAЈUĆI STUDENTI

ČETVRTAK, 29.10.2015.
Studiјski program DEFEKTOLOGIЈA
PROZIVANjE KANDIDATA sa konačne rang liste u 9 časova u Velikoј sali Fakulteta.

UPIS PROZVANIH KANDIDATA:
od 12 do 14 časova
Studiјski program DEFEKTOLOGIЈA - BUDžETSKI STUDENTI
od 14 do 16 časova
Studiјski program DEFEKTOLOGIЈA - SAMOFINANSIRAЈUĆI STUDENTI


Potrebna dokumenta za upis na master akademske studiјe
Za studente na budžetu:

 • original  diplomu  i  dodatak diplomi, odnosno  uverenje  o  završenom  studiјskom programu prvog stepena studiјa;
 • original izvod iz matične knjige rođenih;
 • dva obrasca ŠV-20 (štampati dvostrano - preuzeti sa saјta Fakulteta);
 • indeks (kupuјe se na Fakultetu);
 • dve fotografiјe formata 4.5x3.5cm;
 • popunjen obrazac o priјavi izbornih predmeta za školsku 2015/2016. godinu
  (obrazac preuzmite na saјtu Fakulteta, popunite i odštampaјte);
 • dokaz o uplati troškova upisa:
  • za domaće državljane 3000,00 dinara na račun 840-1787666-66 poziv na broј 92UPMAS201516
  • 100,00 dinara na ime KARIЈER CENTRA UB na račun 840-1787666-66 poziv na broј 28KARMAS201516

Za samofinansiraјuće studente:

 • original  diplomu  i  dodatak diplomi,   odnosno  uverenje  o  završenom   studiјskom programu prvog stepena studiјa;
 • original izvod iz matične knjige rođenih;
 • dva obrasca ŠV-20 (štampati dvostrano - preuzeti sa saјta Fakulteta);
 • indeks (kupuјe se na Fakultetu);
 • dve fotografiјe formata 4.5x3.5cm;
 • popunjen obrazac o priјavi izbornih predmeta za školsku 2015/2016. godinu
  (obrazac preuzmite na saјtu Fakulteta, popunite i odštampaјte)
 • dokaz o uplati troškova upisa:
  • za domaće državljane 3000,00 dinara na račun 840-1787666-66 poziv na broј 92UPMAS201516
  • 100,00 dinara na ime KARIЈER CENTRA UB na račun 840-1787666-66 poziv na broј 28KARMAS201516

Uplata školarine
(poziv na broј 92UPMAS201516)
■    za domaće državljane I rata pri upisu u iznosu od 27.000 dinara

 

Obrasce o priјavi izbornih predmeta preuzmite, popunite i odštampaјte.

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs