Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Master akademske studije

Raspored upisa studenata
u prvu godinu master akademskih studija
u školskoj 2015/2016. godini u drugom upisnom roku

 

PETAK, 06.11.2015.

od 10 do 12 časova
Studijski program DEFEKTOLOGIJA
Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU

Potrebna dokumenta za upis na master akademske studije

Za samofinansirajuće studente:

 • original diploma i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena studija;
 • original izvod iz matične knjige rođenih;
 • dva obrasca ŠV-20 (štampati dvostrano - preuzeti sa saјta Fakulteta);
 • indeks (kupuje se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm;
 • popunjen obrazac o prijavi izbornih predmeta za školsku 2015/2016. godinu
  (obrazac preuzmite na sajtu Fakulteta, popunite i odštampajte)
 • dokaz o uplati troškova upisa:
  za domaće državljane 3000,00 dinara na račun 840-1787666-66 poziv na broj 92UPMAS201516
  100,00 dinara na ime KARIJER CENTRA UB na račun 840-1787666-66 poziv na broj 28KARMAS201516

Uplata školarine (poziv na broj 92UPMAS201516)
za domaće državljane I rata pri upisu u iznosu od 27.000 dinara

 

Obrasce o priјavi izbornih predmeta preuzmite, popunite i odštampaјte.

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs