Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Raspored upisa studenata
u prvu godinu doktorskih akademskih studija
u školskoj 2015/2016. godini

ČETVRTAK, 12.11.2015.

od 10 do 14 časova

Studijski program LOGOPEDIJA

Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

Studijski program DEFEKTOLOGIJA


Potrebna dokumenta za upis na doktorske akademske studije

Za studente na budžetu:

 • original diploma i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija na uvid;
 • original izvod iz matične knjige rođenih;
 • dva obrasca ŠV-20 (štampati dvostrano - preuzeti ovde);
 • indeks (kupuje se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm;
 • popunjen obrazac o prijavi izbornih predmeta za školsku 2015/2016. godinu
  (obrazac preuzmite na sajtu Fakulteta, popunite i odštampajte);
 • dokaz o uplati troškova upisa:
  * za domaće državljane 3000,00 dinara na račun 840-1787666-66 poziv na broj 41DAS201516
  * 100,00 dinara na ime KARIJER CENTRA UB na račun 840-1787666-66 poziv na broj 90KARDAS201516

Za samofinansirajuće studente:

 • original diploma i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija na uvid;
 • original izvod iz matične knjige rođenih;
 • dva obrasca ŠV-20 (štampati dvostrano - preuzeti ovde);
 • indeks (kupuje se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm;
 • popunjen obrazac o prijavi izbornih predmeta za školsku 2015/2016. godinu
  (obrazac preuzmite na sajtu Fakulteta, popunite i odštampajte)
 • dokaz o uplati troškova upisa:
  * za domaće državljane 3000,00 dinara na račun 840-1787666-66 poziv na broj 41DAS201516
  * 100,00 dinara na ime KARIJER CENTRA UB na račun 840-1787666-66 poziv na broj 90KARDAS201516


Uplata školarine (poziv na broj 41DAS201516)
* za domaće državljane
I rata pri upisu u iznosu od 37.500 dinara

Obrasce o priјavi izbornih predmeta preuzmite, odštampaјte i popunite.

Logopedija (.pdf)
Specijalna edukacija i rehabilitacija (.pdf)
Defektologija (.pdf)

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs