Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima

Obaveštenja

 


Studijski program - Akreditacija 2015. godine

MODUL:

MOTORIČKE SMETNJE I POREMEĆAJI
/osnovne akademske studije/

 

MOTORIČKE SMETNJE I POREMEĆAJI
/master akademske studije/

 


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
/osnovne akademske studije/

Akreditacija - osnovnih akademskih studija


Studijski program - Akreditacija 2009. godine

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
/master akademske studije/

Akreditacija - master akademskih studija