Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Članovi saveta Fakulteta

ČLANOVI SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU, UNIVERZITETA U BEOGRADU
prof. dr Zoran Ilić, predsednik
prof. dr Branka Eškirović, zamenica predsednika
prof. dr Mirko Filipović
prof. dr Sanja Dimoski
prof. dr Branislav Brojčin
prof. dr Dragan Marinković
prof. dr Dragana Stanimirović
doc. dr Vesna Radovanović
doc. dr Snežana Ilić
ass. mr Ivana Šehović
doc. dr Ljubica Isaković
doc. dr Predrag Teovanović
ass. Luka Mijatović
Mila Dojčinović
Biljana Krasić
Članovi Saveta, predstavnici studenata:
Uroš Usiljanin
Marija Radović
Jana Maletić
Tina Mitrović
Članovi Saveta, predstavnici osnivača Vlade Republike Srbije:
dr Vera Raјović, spoljni član imenovan od Vlade Republike Srbije
dr Svetlana Stefanović, spoljni član imenovan od Vlade Republike Srbije
mr Dušanka Lukić Havelka, spoljni član imenovan od Vlade Republike Srbije
Srđan Kisić, spoljni član imenovan od Vlade Republike Srbije
    • Info

    • Raspored održavanja veća:

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs