Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Pravna akta

poslednji unos: 05.05.2016 11:52

PRAVNA AKTA - MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANjA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANjU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA (.pdf)
Pravna akta - Univerzitet u Beogradu
ZBIRKA VAŽNIJIH PROPISA UNIVERZITETA U BEOGRADU (.pdf)
Zakon o visokom obrazovanju (.pdf)
Pravilnik_dopuna_o načinu i postupku sticanja zvanja(.pdf)
Odluka o izmenama i dopunama kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu - dodato 6.3.2012. godine (.pdf)
Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika (.pdf)
Pravna akta - Fakultet
CENOVNIK USLUGA FAKULTETA ZA 2015/16. ŠKOLSKU GODINU (.pdf)
STATUT Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (.pdf)
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (.pdf)
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (.pdf)
Pravilnik o pečatu (.pdf)
Pravilnik o popisu imovine i obaveza (.pdf)
Pravilnik o radu (.pdf)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (.pdf)
Pravilnik o radu biblioteke (.pdf)
Pravilnik o upisu studenata na osnovne akademske studije (.pdf)
Upis studenata sa posebnim obrazovnim potrebama (.pdf)
Pravilnik o uslovima upisa i merilima rangiranja kandidata na master akademske studije (.pdf)
Pravilnik o naucnoistrazivackom centru FASPER (.pdf)
odluke
Odluka o popisu imovine i obaveza (.pdf)
Odluka o organizaciji budžetskog računovodstva (.pdf)
Odluka o radu biblioteke (.pdf)
Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Fakulteta(.pdf)
Odluka strategije obezbedjenja kvaliteta Fakulteta (2008) (.pdf)
Odluka o visini školarine 2016/17 (.pdf)
Odluka-naknada školarine2014 (.pdf)
Predlog-merila školarine (.pdf)
IZVEŠTAJI

 

  •  

     

    Mapa sajta
    FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
    Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs