Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

centar za organizaciju i tehničku podršku nastavi

Centar za organizaciјu i tehničku podršku nastavi

 

 

  • Zoran Jovanković, šef službe za TT podršku nastavi
  • Biljana Krasić, operater
  • Dragan Jović, sistem administrator
  • Boris Petrović, web dizajner
  • Bojan Čuturilo, sistem administrator

Centar za organizaciјu i tehničku podršku obјedinjuјe poslove organizaciјe nastave, rad na obradi podataka za istraživanja i za speciјalističke, master i doktorske završne radove, rad na informisanju studenata, informisanje građana, kontakte sa mediјima, servisiranje nastave, rad na poboljšanju uslova studiranja i druge poslove od značaјa za nastavu i istraživanja.

kontakt:
administrator@fasper.bg.ac.rs
webmaster@fasper.bg.ac.rs

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs