Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Mile Vuković
asistent Bojana Drljan

  • Afaziologija

  • Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga


Obaveštenja

Ass Bojana Drljan će deliti upute za stručnu praksu 03.05. (četvrtak) u 14:00 u prostorijama fakulteta.


30.06.2017. u 16:00, u prostorijama fakulteta, ass Bojana Drljan ce uzimati povratna pisma sa strucne prakse.



26.4. (sreda) u 15:00 časova, u prostorijama Fakulteta asistent Bojana Drljan će deliti upute za stručnu praksu.


Predavanja

Afaziologija
 
 
 
 
 
Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga
 
 
 
 
 

 

  •