Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Vučinić
Doc. dr. Marija Anđelković

Naziv predmeta

 


Obaveštenja

Poštovani studenti,
Za predmete Osnovi tiflologije i Metodika rada sa decom oštećenog vida predškolskog uzrasta (po starom Metodika predškolskog rada sa slepom, slabovidom decom; Programi i metode rada sa decom oštećenog vida predškolskog uzrasta 1, 2) ne postoje više različita ispitna pitanja, bez obzira na godinu upisa.

Doc. dr Marija Anđelković


Predavanja

Naziv predmeta
 
 
 
 
 
  •