Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Žarko Trebješanin
Asistent Luka Mijatović

  • Uvod u opštu psihologiju

  • Psihologija ličnosti


Obaveštenja i tabele poena

Naredne vežbe iz Psihologije ličnosti biće održane 25.marta po rasporedu:

11:00 - 12:30 - Logopedija i Prevencija i tretman poremećaja u ponašanju (obavezni predmet)
12:30 - 14:00 - Smetnje i poremećaji sluha, Smetnje i poremećaji vida, Senzomotoričke smetnje i poremećaji i Motoričke smetnje i poremećaji (izborni predmet)


Vežbe iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti i Psihologije ličnosti biće održane po rasporedu:

4.mart
11:00 - 12:30 - Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti (Logopedija)
12:30 - 14:00 - Psihologija lčnosti (Prevencija i tretman poremećaja u ponašanju)

11.mart
11:00 - 12:30 - Psihologija ličnosti - izborni predmet (Smetnje i poremećaji sluha i Smetnje i poremećaji vida)
12:30 - 14:00 - Psihologija ličnosti - izborni predmet (Senzomotoričke smetnje i poremećaji i Motoričke smetnje i poremećaji)


Rezultati ispita iz Uvoda u opštu psihologiju, Psihologije ličnosti i Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti.
Upis ocena biće održan u utorak 21.02.2017. od 11h.


Rezultati kolokvijuma iz Uvoda u opštu psihologiju i Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti. (.xlsx)


Vežbe iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti i Uvoda u opštu psihologiju biće održane 17.decembra u 11:00h i 27.decembra u 10:45h (u terminu predavanja).


Vežbe iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti i Uvoda u opštu psihologiju biće održane 3.decembra u 11:00h.


Kolokvijum iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti i Uvoda u opštu psihologiju biće održan 13.decembra u terminima:
10:45 - 11:30h Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti
11:30 - 12:15h Uvod u opštu psihologiju (za studente koji ponovo slušaju predmet)

Kolokvijum iz Uvoda u opštu psihologiju kao izbornog predmeta će se polagati u posebnom terminu (u dogovoru sa asistentom).

Oblasti obuhvaćene kolokvijumom su:
- Psihološke škole i pravci
- Naučno istraživanje
- Metode psihologije
- Tehnike prikupljanja podataka
- Opažanje i pažnja
- Učenje


Vežbe iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti i Uvoda u opštu psihologiju biće održane 5. novembra u 11:00h.

Vežbe iz Psihologije ličnosti za studente četvrte godine somatopedije će se realizovati 5. novembra u 12:30h.


Vežbe iz predmeta Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti i Uvod u opštu psihologiju počinju od subote 15.oktobra po rasporedu:
11:00 - 12:30h studijski program Logopedija (Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti)
12:30 - 14:00h studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (Uvod u opštu psihologiju - izborni predmet)


Rezultati ispita iz Uvoda u opštu psihologiju (.xlsx), Psihologije ličnosti (.xlsx) i Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti (.xlsx). Upis ocena iz oba oktobarska roka biće održan u četvrtak 29.9. od 10h.


Rezultati ispita iz:

Termin upisa ocena biće naknadno objavljen.


Rezultati ispita iz Uvoda u opštu psihologiju, Psihologije ličnosti i Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti.
Upis ocena će se održati 30.avgusta od 10:30h.Predavanja

Uvod u opštu psihologiju
......
1 PSIHOLOGIJA - UVOD (.pptx)
2 NAUČNO ISTRAŽIVANJE I METODE PSIHOLOGIJE (.pptx)
3 ŠKOLE I PRAVCI (.pptx)
4. OPAŽANJE I PAŽNJA 2013 (.pptx)
5 UČENJE 2014 (.pptx)
6 PAMČENJE I ZABORAVLJANJE (.pptx)
7 MIŠLJENJE (.pptx)
8 INTELIGENCIJA 2 (.pptx)
9 EMOCIJE 2013 (.pptx)
10 MOTIVACIJA, FRUSTRACIJE I KONFLIKTI (.pptx)
11 PSIHOLOGIJA LIČNOSTI Sažetak (.pptx)
Inteligencija (.ppt)
Metode i tehnike istraživanja u psihologiji- vežbe (.pptx)
Opažanje - vežbe (.pptx)
Učenje- vežbe (.pptx)
Inteligencija - vežbe (.ppt)
Pamćenje i zaboravljanje - vežbe (.ppt)
Mišljenje-vežbe (.ppt)

Psihologija ličnosti
2014. 1. Uvod u Psihologiju LIČNOSTI (.pptx)
  2.a FROJDOVA TEORIJA LIČNOSTI(.pptx)
  2.b FROJDOVA TEORIJA LIČNOSTI(.pptx)
  3. ADLEROVA INDIDIVID. PSIH. TEORIJA - UF(.pptx)
  4. JUNGOVA TEORIJA(.pptx)
  5. FROMOVA SOCIJALNA PSIHOANALIZA(.pptx)
  6. TEORIJA KAREN HORNAJ(.pptx)
  7. ERIKSONOVA TEORIJA(.pptx)
  8. MASLOVLJEVA TEORIJA LIČNOSTI(.pptx)
  9. OLPORTOVA TEORIJA(.pptx)
  10. STRUKTURA LIČNOSTI(.pptx)
  11. DINAMIKA LIČNOSTI(.pptx)
  12. ZRELA LIČNOST(.pptx)
  Ličnost - osnovne postavke- vežbe 2016 (.ppt)
  Faktorske teorije ličnosti - vežbe 2016 (.pptx)
  Procena ličnosti-vežbe 2016 (.ppt)
  EI i regulacija emocija-vežbe2016 (.pptx)
  Rod i rodne razlike - vežbe 2016 (.pptx)
   

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs