Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Milutin Tadić
demonstrator Aneta Nevenić

  • Priroda i društvo u specijalnoj edukaciji

  • Društvene nauke u specijalnoj edukaciji


Obaveštenja

Upis ocena iz predmeta Priroda i društvo u specijalnoj edukaciji je u petak, 7.4. u 17h na Geografskom fakultetu (Studentski trg 3/III,kabinet br. 6). 

Terenska nastava iz oba predmeta će biti 29. i 30. aprila.


Izrada sunčanog časovnika

Dokumente (slike) Osnova.jpg i Polos.jpg treba odštampati 1:1 i onda da uraditi sunčani časovnik držeći se uputstava datih u dokumentu FASPER-PPD-2016.pdf.


Predavanja

Priroda i društvo u specijalnoj edukaciji
 
 
 
 
 
Društvene nauke u specijalnoj edukaciji
 
 
 
 
 

 

  • poslednji unos: 05.04.2017 10:54

  •