Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Milutin Tadić
demonstrator Aneta Nevenić

  • Priroda i društvo u specijalnoj edukaciji

  • Društvene nauke u specijalnoj edukaciji


Obaveštenja

Svi studenti koji se nisu pojavili na prvom predavanju treba da se jave, zaključno sa prvim martom, demonstratoru na mejl a.nevenic@live.com inače će se smatrati da su odustali od slušanja predmeta. Potrebno je poslati: ime, prezime, smer i broj indeksa


Mole se svi studenti koji su izabrali da slušaju predmet Društvene nauke u specijalnoj edukaciji dođu na prvo, uvodno predavanje, 23.2. u 17:30h u LOGO salu.


8. 12. 2016. Izrada sunčanog časovnika
Prva grupa – TIFLO i SOMATO – 17:30 h
Druga grupa – SURDO i OLIGO – 18:30 h

Dokumente (slike) Osnova.jpg i Polos.jpg treba odštampati 1:1 i onda da uraditi sunčani časovnik držeći se uputstava datih u dokumentu FASPER-PPD-2016.pdf.

Sunčani časovnik može da se napravi na času ili kod kuće, i samo doneti.


Predavanja

Priroda i društvo u specijalnoj edukaciji
 
 
 
 
 
Društvene nauke u specijalnoj edukaciji
 
 
 
 
 

 

  • poslednji unos: 24.02.2017 14:57

  •