Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Danijela Ilić-Stošović

Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima


Obaveštenja

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Teorije vaspitanja i obrazovanja osoba sa motorickim poremecajima (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Teorija obrazovanja i vaspitanja osoba sa motoričikim poremećajima (.doc)


Predavanja

Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima
 
 
 
 
 
  •