Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Danijela Ilić-Stošović

Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima


Obaveštenja

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA „METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA SA UČENICIMA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA“ (.pdf)
Održan 08.12.2016. godine


Zakazana predavanja kod prof.dr Danijele Ilić-Stošović na master studijama neće biti održana u petak, 14.10.2016.godine zbog službenog puta. Prva predavanja će biti održana u petak 21.10.2016.u 16 časova.


Ispit iz predmeta Bazična i primenjena istraživanja u specijalnoj edukaciji osoba sa motoričkim poremećajima održaće se 28.6.2016. godine u 15:00 časova.

Predmetni nastvnici prof. dr Danijela Ilić-Stošović i prof. dr Radmila Nikić.


Rezultati popravnog kolokvijuma 1.6.2016. (.doc)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Teorija vaspitanja i obrazovanja(.pdf)


REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA „METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA SA UČENICIMA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA“ (.doc)


REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA „METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA SA UČENICIMA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA“ (.doc)


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA STUDIJSKOG PROGRAMA SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA I STUDENTE MASTER STUDIJA STUDIJSKOG PROGRAMA DEFEKTOLOGIJA, MODULI – MOTORIČKE SMTENjE I POREMEĆAJI, SENZOMOTORIČKE SMETNjE I POREMEĆAJI

Prof.dr Danijela Ilić-Stošović neće realizovati nastavu u petak, 20.11.2015. godine na sledećim predmetima:

  1. Metodika nastave prirode i društva za učenike sa motoričkim poremećajima – osnovne akademske studije;
  2. Modeli podrške osobama sa hroničnim oboljenjima – master akademske studije;
  3. Vrednovanje školskog uspeha učenika sa senzomotoričkim poremećajima – master akademske studije.

Studenti će pravovremeno biti obavešteni o terminima nadoknade.


Predavanja

Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima
 
 
 
 
 
  •