Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Slavnić
asistent Ivana Veselinović

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece

Aduiologija sa vestibulologijom


Obaveštenja

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA AUDIOLOGIJA SA VESTIBULOLOGIJOM

Ispit iz predmeta Audiologija sa vestibulologijom održaće se 15.09.2017. godine. Studenti će ispit polagati po sledećem rasporedu:
10:00 h - ispit će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
12:00 h - ispit će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

                              
                                                prof. dr Zoran Komazec


 

Rezultati kolokvijuma:


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA AUDIOLOGIJA SA VESTIBULOLOGIJOM

Ispit iz predmeta Audiologija sa vestibulologijom održaće se 15.07.2017. godine. Studenti će ispit polagati po sledećem rasporedu:
10:00 h - ispit će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
12:00 h - ispit će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

                                                                                           prof. dr Zoran Komazec


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE II POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

II popravni kolokvijum
 iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 15.07.2017. godine u 9:00 h.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Popravni  I kolokvijum
 iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 3.07.2017. godine u 12:00 h.
Terminu odrzavanja popravnog II kolokvijuma biće naknadno istaknut na Sajtu.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Kolokvijum
 iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se 3.07.2017. godine u 12:00 h.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

Popravni kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 3.07.2017. godine u 12:00 h.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA AUDIOLOGIJA SA VESTIBULOLOGIJOM

Ispit iz predmeta Audiologija sa vestibulologijom održaće se 23.06.2017. godine. Studenti će ispit polagati po sledećem rasporedu:
U 10:00 h - ispit će polagati studenti smera Smetnje i poremećaji sluha
U 12:00 h - ispit će polagati studenti smera Logopedija

prof. dr Zoran Komazec


 


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA ODRŽAVANJE VEŽBI IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se u Školi za oštećene sluhom – nagluve ’’Stefan Dečanski’’, ulica ’’Svetozara Markovića 85 (Slavija), prema sledećem rasporedu: 

11.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:

8:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
9:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa

12.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Smetnje i poremećaji sluha i starija generacija studenata smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:

8:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
9:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa


 

Rezultati I i II kolokvijuma iz Audiologije (.pdf)


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA VEŽBE IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena u Školi za oštećene sluhom – nagluve ’’Stefan Dečanski’’, ulica ’’Svetozara Markovića 85 (Slavija), predviđene za 11.5. i 12.05.2017. godine se otkazuju zbog iznenadnih obaveza nastavnog osoblja škole.


 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA ODRŽAVANJE VEŽBI IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se u Školi za oštećene sluhom – nagluve ’’Stefan Dečanski’’, ulica ’’Svetozara Markovića 85 (Slavija), prema sledećem rasporedu:
11.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Smetnje i poremećaji sluha i starija generacija studenata smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:
u 9:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 10:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa
12.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:
u 9:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 10:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Kolokvijum iz predmeta Opšta defektološka procenaodržaće se 19.05.2017. godine, prema sledećem rasporedu:
u 16:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 17:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

Popravni kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 19.05.2017. godine, prema sledećem rasporedu:
u 16:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 17:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa


TEME ZA SEMINARSKI (.pdf)Rezultai kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

 • Popravni kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 17.03.2017. godine u 11:00.

 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

 • I popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 10.03.2017. godine u 11:00
 • II popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 17.03.2017. godine u 11:00

 

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG rada Istorija defektologije (1) (.docx)


Predispitne obaveze Uvod u defektologiju 2016-2017 (.pdf)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA, RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Ispit iz predmeta Uvod u defektologiju polagaće se 30.01., 01.02. i 03.02. 2017. godine u 09:30 h, prema sledećem rasporedu:
30.01.2017. godine u 09:30 h-ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa  2016/0081-2016/0125
01.02.2017. godine u 09:30 h- ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa  2016/0126-2016/0175
03.02.2017. godine u 09:30 h- ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa  2016/01761-2016/0288


 


OBAVEŠTENJE ZA VEŽBE STUDENTIMA I GODINE STUDIJA
Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju za studente I godine studija održaće se u Školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, ulicaCara Dušana br. 143, 27.12. 2016. godine, u 9:00 časova.


Rezultati I kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se  6. 12. 2015. godine u Školi za oštećene sluhom - nagluve ''Stefan Dečanski'', ulica ’’Svetozara Markovića’’, broj 85, po sledećem rasporedu:

 • 8:30 h- vežbe će imati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 9:30 h- vežbe će imati studenti sa parnim brojevima indeksa

 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

Kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 24.12.2016. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 11:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 12:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE II KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

II kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 24.12.2016. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 11:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 12:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

OBAVEŠTENJE ZA VEŽBE STUDENTIMA I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju za studente I godine studija održaće se u Srednjoj zanatskoj školi ’’Petar Leković, ulica ’’Vukasovićeva’’  broj 21 A, 22.11.2016. i 29.11. 2016. godine, prema sledećem rasporedu:

22.11.2016. godine u 9:00 h – vežbe će imati studenti modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

22.11.2016. godine u 10:30 h – vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji sluha

29.11. 2016. godine u 9:00 h – vežbe će imati studenti modula Motoričke smetnje i poremećaji i studenti sa neparnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji

29.11. 2016. godine u 10:30 h – vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji vida  i studenti sa parnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji


 

OBAVEŠTENJE ZA VEŽBE STUDENTIMA I GODINE SATUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju za studente I godine studija održaće se u Ustanovi za decu i mlade ’’Sremčica’’, ulica ’’Moštanička’’  broj 2, Sremčica, 15.11.2016. godine u 12:00 h.


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

I kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 26.11.2016. godine, prema sledećem rasporedu:

 • u 17:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa brojevima indeksa 2016/0081-2016/0180
 • u 18:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa brojevima indeksa 2016/0221-2016/0288 i studenti koji su predmet odslušali tokom neke od prethodnih školskih godina.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta opšta defektološka procena (.doc)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se u osnovnoj školi ‘’Vožd’’ (nalazi se u zgradi Zavoda za vaspitanje dece i omladine), ulica ‘’Bulevar Oslobođenja’’ broj 219, prema sledećem rasporedu:
12.05.2016. godine u 13:50 h – vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0081, 2015/0082, 2015/0083, 2015/0084, 2015/0085, 2015/0086, 2015/0087, 2015/0088
12.05.2016. godine u 14:40 h – vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0089, 2015/0091, 2015/0092, 2015/0093, 2015/0094, 2015/0095, 2015/0096, 2015/0097,

13.05.2016. godine u 13:50 h – vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0098, 2015/0099, 2015/0100, 2015/0221, 2015/0222, 2015/0223, 2015/0224, 2015/0225, 2015/0226,
13.05.2016. godine u 14:40 h– vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0227, 2015/0228, 2015/0229, 2015/0230, 2015/0231, 2015/0232, 2015/0233, 2015/0234, 2015/0235,
13.05.2016. godine u 15:45 h– vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0236, 2015/0237, 2015/0238, 2015/0239, 2015/0240, 2015/0284, 2015/0285, 226/14, 229/14


Uvod u defektologiju - KolokvijumII 24.3.2016 (.pdf)


Rezultati kolokvijuma:


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA
POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Popravni kolokvijumi iz predmetaUvod u defektologiju održaće se 17. i 24. marta 2016. godine u 19:30 h.
I kolokvijum  održaće se 17. marta 2016. godine u 19:30 h.
II kolokvijum  održaće se 24. marta 2016. godine u 19:30 h.


Predispitne obaveze - Uvod u defektologiju 2015-2016 (.pdf)


Rezultati kolokvijuma - Kohlearni implant 29.12.2015 (.pdf)


Rezultati kolokvijuma:


Uvod u defektologiju I kolokvijum 28.11.2015. (.pdf)


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
2015/16  
I blok  
  1. Zauvek zapamtiti prvo predavanje FASPER,2014. ok-hendikep-invalidnost,1 (.ppt)
  2. ostecenje, (.ppt)
  3. Rehabilitacija (.ppt)
  3a. Rehabilitacija-tekst (.doc)
  4. Elementi rehabilitacije (.ppt)
   
II blok  
  1. Prevencija-detekcija-dijagnoza (.ppt)
  2. Rani tretman 1.0 (.ppt)
  3. Edukacija (.ppt)
  Surdologija (.ppt)
  Tiflologija (.ppt)
Somatopedija
 
  Oštećenje CNS i PNS (.ppt)
  Somatopedija (.ppt)
III blok  
   

 

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs