Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Slavnić
asistent Ivana Veselinović

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece


Obaveštenja

Rezultati kolokvijuma:


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA AUDIOLOGIJA SA VESTIBULOLOGIJOM

Ispit iz predmeta Audiologija sa vestibulologijom održaće se 15.07.2017. godine. Studenti će ispit polagati po sledećem rasporedu:
10:00 h - ispit će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
12:00 h - ispit će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

                                                                                           prof. dr Zoran Komazec


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE II POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

II popravni kolokvijum
 iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 15.07.2017. godine u 9:00 h.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Popravni  I kolokvijum
 iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 3.07.2017. godine u 12:00 h.
Terminu odrzavanja popravnog II kolokvijuma biće naknadno istaknut na Sajtu.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Kolokvijum
 iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se 3.07.2017. godine u 12:00 h.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

Popravni kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 3.07.2017. godine u 12:00 h.


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA AUDIOLOGIJA SA VESTIBULOLOGIJOM

Ispit iz predmeta Audiologija sa vestibulologijom održaće se 23.06.2017. godine. Studenti će ispit polagati po sledećem rasporedu:
U 10:00 h - ispit će polagati studenti smera Smetnje i poremećaji sluha
U 12:00 h - ispit će polagati studenti smera Logopedija

prof. dr Zoran Komazec


 


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA ODRŽAVANJE VEŽBI IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se u Školi za oštećene sluhom – nagluve ’’Stefan Dečanski’’, ulica ’’Svetozara Markovića 85 (Slavija), prema sledećem rasporedu: 

11.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:

8:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
9:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa

12.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Smetnje i poremećaji sluha i starija generacija studenata smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:

8:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
9:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa


 

Rezultati I i II kolokvijuma iz Audiologije (.pdf)


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA VEŽBE IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena u Školi za oštećene sluhom – nagluve ’’Stefan Dečanski’’, ulica ’’Svetozara Markovića 85 (Slavija), predviđene za 11.5. i 12.05.2017. godine se otkazuju zbog iznenadnih obaveza nastavnog osoblja škole.


 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA ODRŽAVANJE VEŽBI IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se u Školi za oštećene sluhom – nagluve ’’Stefan Dečanski’’, ulica ’’Svetozara Markovića 85 (Slavija), prema sledećem rasporedu:
11.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Smetnje i poremećaji sluha i starija generacija studenata smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:
u 9:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 10:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa
12.05. 2017. godine – vežbe će imati studenti smera Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:
u 9:00 h – studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 10:30 h – studenti sa parnim brojevima indeksa


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Kolokvijum iz predmeta Opšta defektološka procenaodržaće se 19.05.2017. godine, prema sledećem rasporedu:
u 16:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 17:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

Popravni kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 19.05.2017. godine, prema sledećem rasporedu:
u 16:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
u 17:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa


TEME ZA SEMINARSKI (.pdf)Rezultai kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

 • Popravni kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 17.03.2017. godine u 11:00.

 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

 • I popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 10.03.2017. godine u 11:00
 • II popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 17.03.2017. godine u 11:00

 

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG rada Istorija defektologije (1) (.docx)


Predispitne obaveze Uvod u defektologiju 2016-2017 (.pdf)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA, RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Ispit iz predmeta Uvod u defektologiju polagaće se 30.01., 01.02. i 03.02. 2017. godine u 09:30 h, prema sledećem rasporedu:
30.01.2017. godine u 09:30 h-ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa  2016/0081-2016/0125
01.02.2017. godine u 09:30 h- ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa  2016/0126-2016/0175
03.02.2017. godine u 09:30 h- ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa  2016/01761-2016/0288


 


OBAVEŠTENJE ZA VEŽBE STUDENTIMA I GODINE STUDIJA
Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju za studente I godine studija održaće se u Školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, ulicaCara Dušana br. 143, 27.12. 2016. godine, u 9:00 časova.


Rezultati I kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se  6. 12. 2015. godine u Školi za oštećene sluhom - nagluve ''Stefan Dečanski'', ulica ’’Svetozara Markovića’’, broj 85, po sledećem rasporedu:

 • 8:30 h- vežbe će imati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 9:30 h- vežbe će imati studenti sa parnim brojevima indeksa

 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

Kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 24.12.2016. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 11:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 12:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

 

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA ZA POLAGANJE II KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

II kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 24.12.2016. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 11:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 12:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

OBAVEŠTENJE ZA VEŽBE STUDENTIMA I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju za studente I godine studija održaće se u Srednjoj zanatskoj školi ’’Petar Leković, ulica ’’Vukasovićeva’’  broj 21 A, 22.11.2016. i 29.11. 2016. godine, prema sledećem rasporedu:

22.11.2016. godine u 9:00 h – vežbe će imati studenti modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

22.11.2016. godine u 10:30 h – vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji sluha

29.11. 2016. godine u 9:00 h – vežbe će imati studenti modula Motoričke smetnje i poremećaji i studenti sa neparnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji

29.11. 2016. godine u 10:30 h – vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji vida  i studenti sa parnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji


 

OBAVEŠTENJE ZA VEŽBE STUDENTIMA I GODINE SATUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju za studente I godine studija održaće se u Ustanovi za decu i mlade ’’Sremčica’’, ulica ’’Moštanička’’  broj 2, Sremčica, 15.11.2016. godine u 12:00 h.


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

I kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 26.11.2016. godine, prema sledećem rasporedu:

 • u 17:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa brojevima indeksa 2016/0081-2016/0180
 • u 18:00 h- kolokvijum će polagati studenti sa brojevima indeksa 2016/0221-2016/0288 i studenti koji su predmet odslušali tokom neke od prethodnih školskih godina.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta opšta defektološka procena (.doc)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se u osnovnoj školi ‘’Vožd’’ (nalazi se u zgradi Zavoda za vaspitanje dece i omladine), ulica ‘’Bulevar Oslobođenja’’ broj 219, prema sledećem rasporedu:
12.05.2016. godine u 13:50 h – vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0081, 2015/0082, 2015/0083, 2015/0084, 2015/0085, 2015/0086, 2015/0087, 2015/0088
12.05.2016. godine u 14:40 h – vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0089, 2015/0091, 2015/0092, 2015/0093, 2015/0094, 2015/0095, 2015/0096, 2015/0097,

13.05.2016. godine u 13:50 h – vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0098, 2015/0099, 2015/0100, 2015/0221, 2015/0222, 2015/0223, 2015/0224, 2015/0225, 2015/0226,
13.05.2016. godine u 14:40 h– vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0227, 2015/0228, 2015/0229, 2015/0230, 2015/0231, 2015/0232, 2015/0233, 2015/0234, 2015/0235,
13.05.2016. godine u 15:45 h– vežbe će imati studenti sa brojevima indeksa:
2015/0236, 2015/0237, 2015/0238, 2015/0239, 2015/0240, 2015/0284, 2015/0285, 226/14, 229/14


Uvod u defektologiju - KolokvijumII 24.3.2016 (.pdf)


Rezultati kolokvijuma:


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA
POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Popravni kolokvijumi iz predmetaUvod u defektologiju održaće se 17. i 24. marta 2016. godine u 19:30 h.
I kolokvijum  održaće se 17. marta 2016. godine u 19:30 h.
II kolokvijum  održaće se 24. marta 2016. godine u 19:30 h.


Predispitne obaveze - Uvod u defektologiju 2015-2016 (.pdf)


Rezultati kolokvijuma - Kohlearni implant 29.12.2015 (.pdf)


Rezultati kolokvijuma:


Uvod u defektologiju I kolokvijum 28.11.2015. (.pdf)


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
2015/16  
I blok  
  1. Zauvek zapamtiti prvo predavanje FASPER,2014. ok-hendikep-invalidnost,1 (.ppt)
  2. ostecenje, (.ppt)
  3. Rehabilitacija (.ppt)
  3a. Rehabilitacija-tekst (.doc)
  4. Elementi rehabilitacije (.ppt)
   
II blok  
  1. Prevencija-detekcija-dijagnoza (.ppt)
  2. Rani tretman 1.0 (.ppt)
  3. Edukacija (.ppt)
  Surdologija (.ppt)
  Tiflologija (.ppt)
Somatopedija
 
  Oštećenje CNS i PNS (.ppt)
  Somatopedija (.ppt)
III blok  
   

 

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs