Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Slavnić
asistent Ivana Veselinović

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece

Opšta defektološka procena


Obaveštenja

Rezultati kolokvijuma (5.7.2018):


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA O RASPOREDU ODRŽAVANJA POPRAVNIH KOLOKVIJUMA

Popravni kolokvijumi iz predmeta Uvod u defektologiju, Opšta defektološka procena i Reedukacija psihomotorike kod gluve i nagluve dece održaće se prema sledećem rasporedu:

 • 25.06. 2018. godine u 8:00 h – I popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologinju
 • 05.07. 2018. godine u 8:00 h – II popravni kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju i popravni kolokvijumi iz predmeta Opšta defektološka procena i Reedukacija psihomotorike kod gluve i nagluve dece

Rezultati kolokvijuma:


OBAVEŠTENjE STUDENTIMA ZA POLAGANjE ISPITA IZ PREDMETA OPŠTA DEFEKTOLOŠKA PROCENA

Ispit iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se 12. i 13. juna 2018. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 12.06.2018. godine u 9:00 h – ispit će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 13.06.2018. godine u 9:00 h – ispit će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

OBAVEŠTENE STUDENTIMA ZA POLAGANE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE GLUVE I NAGLUVE DECE

Kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 14.05.2018. godine u 8:00 h.


OBAVEŠTENE STUDENTIMA ZA POLAGANE KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OPSTA DEFEKTOLOSKA PROCENA

Kolokvijum iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se 14.05.2018. godine u 8:00 h.


OBAVEŠTENjE ZA POLAGANjE ISPITA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Ispit iz predmeta Uvod u defektologiju polagaće se 17. i 18. 04. 2018. godine u 9:00 h, prema sledećem rasporedu:

 • 17.04. u 9:00 h –ispit će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 18.04. u 9:00 h – ispit će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

Rezultati kolokvijuma:


Rezultati kolokvijuma iz:


OBAVEŠTENE STUDENTIMA ZA POLAGANE POPRAVNIH KOLOKVIJUMA

Popravni kolokvijumi iz predmeta Uvod u defektologiju, Opšta defektološka procena i Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se prema sledećem rasporedu:

 • I kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju, kolokvijum iz predmeta Opšta defektološka procena i kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 05.03.2018. godine u 08:00 h.
 • II kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 19.03.2018. godine u 08:00h.


RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA UVOD U DEFEKTOLOGIJU

Ispit iz predmeta Uvod u defektologiju polagaće se 28., 29. i 30. 01. 2018. godine u 9.00 h, prema sledećem rasporedu:

 • 28.01.2018. godine - ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa 82-131 (osim broja 114)
 • 29.01. 2018. godine - ispit će polagati studenti sa brojevima indeksa 132- 178
 • 30.01. 2018. godine - ispit će polagati student sa brojem indeksa 114 i studenti sa brojevima indeksa iznad 178

Predispitne obaveze - Uvod u defektologiju 2017-2018. (.pdf)


Rezultati kolokvijuma II iz predmeta Uvod u defektologiju 23.12.2017. (.pdf)


OBAVEŠTENE STUDENTIMA ZA POLAGANE POPRAVNIH KOLOKVIJUMA

Popravni kolokvijumi iz predmeta Opšta defektološka procena i Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 09.01.2018. godine u 14:00 h.


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 19.12.2017. godine u 9:00 h u Školi za učenike oštećenog vida ’’Veljko ramadanović’’ u Zemunu, ulica ’’Cara dušana’’, broj 143.


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 12.12. 2017. godine u Osnovnoj školi ’’Radivoj Popović’’, Zemun, ul. ‘’Prizrenska’’, broj 37, prema sledećem rasporedu:

 • 12.12.2017. godine u 09:00 h –vežbe će imati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 12.12.2017. godine u 10:00 h – vežbe će imati studenti sa parnim brojevima indeksa

Rezultati kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 05.12.2017. godine u Osnovnoj školi ‘’Miodrag Matić’’, ul. ‘’Braće Jerkovića’’, broj 5, prema sledećem rasporedu:

 • 05.12.2017. godine u 09:30 h –vežbe će imati studenti modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji i modula Motoričke smetnje i poremećaji (generacija 2017/2018)
 • 05.12.2017. godine u 10:30 h – vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji sluha i modula Smetnje i poremećaji vida
 • 05.12.2017. godine u 11:30 h –vežbe će imati studenti modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja i modula Motoričke smetnje i poremećaji (studenti ranijih generacija)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

II kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 23.12. 2017. godine prema sledećem rasporedu:

 • 23.12.2017. god. u 11:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
 • 23.12.2017. god. u 12:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

I kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 25.11. 2017. godine prema sledećem rasporedu: 

25.11.2017. god. u 09:00 h  – kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa 
 
25.11.2017. god.  u 10:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa Rezultati kolokvijuma:
Rezultati I i II kolokvijuma iz Audiologije (.pdf)


TEME ZA SEMINARSKI (.pdf)Rezultai kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG rada Istorija defektologije (1) (.docx)


Predispitne obaveze Uvod u defektologiju 2016-2017 (.pdf)Rezultati I kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
   
   

 

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs