Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Slavnić
asistent Ivana Veselinović

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece

Aduiologija sa vestibulologijom


Obaveštenja

OBAVEŠTENJE O PROMENI TERMINA ODRŽAVANJA VEŽBI ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 17.11. i 24.11. 2017. godine  u Osnovnoj školi ‘’Boško Buha’’, ul. ‘’ XXI divizije’’, broj 31 i 20.11.  2017. god. u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, ul. ‘’Bulevar Oslobođenja’’,  broj 219, prema sledećem rasporedu: 

17.11.2017. god. u 10:00 h  – vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji sluha i studenti sa neparnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji (u Osnovnoj školi ‘’Boško Buha’’, ul. ‘’ XXI divizije’’,  broj 31)

17.11.2017.  god. u 11:30 h–vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji vida  i studenti sa parnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji (u Osnovnoj školi ‘’Boško Buha’’, ul. ‘’ XXI divizije’’,  broj 31)

20.11.2017. god. u 15:30 h –vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji sluha i  studenti sa  neparnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji (u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, ul. ‘’Bulevar Oslobođenja’’,  broj 219)

20.11.2017. god. u 16:30 h–vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji vida  i studenti sa parnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji (u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, ul. ‘’Bulevar Oslobođenja’’,  broj 219)

27.11.2017. god. u 10:00 h – vežbe će imati studenti modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja (u Osnovnoj školi ‘’Boško Buha’’, ul. ‘’ XXI divizije’’,  broj 31)

27.11.2017. godine u 11:30 h– vežbe će imati studenti modula Motoričke smetnje i poremećaji (u Osnovnoj školi ‘’Boško Buha’’, ul. ‘’ XXI divizije’’,  broj 31)


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

I kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 25.11. 2017. godine prema sledećem rasporedu: 

25.11.2017. god. u 09:00 h  – kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa 
 
25.11.2017. god.  u 10:00 h – kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa 


 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 06.11. i 13.11. 2017. godine u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, ul. ‘’BulevarOslobođenja’’,  broj 219, prema sledećem rasporedu: 

06.11.2017. godine u 15:30 h –vežbe će imati studenti modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

06.11.2017.  godine u 16:30 h – vežbe će imati studenti modula Motoričke smetnje i poremećaji

13.11.2017. godine u 15:30 h –vežbe će imati student modula Smetnje i poremećaji sluha i studenti sa neparnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji

13.11.2017. godine u 16:30 h–vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji vida  i studenti sa parnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 17.11. i 24.11. 2017. godine u Osnovnoj školi ‘’Boško Buha’’, ul. ‘’ XXI divizije’’,  broj 31, prema sledećem rasporedu: 

17.11.2017. godine u 10:00 h –vežbe će imati studenti modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

17.11.2017.  godine u 11:30 h – vežbe će imati studenti modula Motoričke smetnje i poremećaji

24.11.2017. godine u 10:00 h –vežbe će imati student modula Smetnje i poremećaji sluha i studenti sa neparnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji

24.11.2017. godine u 11:30 h–vežbe će imati studenti modula Smetnje i poremećaji vida  i studenti sa parnim brojevima indeksa modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji


Rezultati kolokvijuma:
Rezultati I i II kolokvijuma iz Audiologije (.pdf)


TEME ZA SEMINARSKI (.pdf)Rezultai kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG rada Istorija defektologije (1) (.docx)


Predispitne obaveze Uvod u defektologiju 2016-2017 (.pdf)Rezultati I kolokvijuma iz Uvoda u defektologiju (.pdf)


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
2015/16  
I blok  
  1. Zauvek zapamtiti prvo predavanje FASPER,2014. ok-hendikep-invalidnost,1 (.ppt)
  2. ostecenje, (.ppt)
  3. Rehabilitacija (.ppt)
  3a. Rehabilitacija-tekst (.doc)
  4. Elementi rehabilitacije (.ppt)
   
II blok  
  1. Prevencija-detekcija-dijagnoza (.ppt)
  2. Rani tretman 1.0 (.ppt)
  3. Edukacija (.ppt)
  Surdologija (.ppt)
  Tiflologija (.ppt)
Somatopedija
 
  Oštećenje CNS i PNS (.ppt)
  Somatopedija (.ppt)
III blok  
   

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs