Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

Asistent mr Ljiljana Stevković

  • KRIMINOLOGIJA

  • MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA

  • VIKTIMOLOGIJA

  • KRIMINOLOGIJA SA MALOLETNIČKOM DELINKVENCIJOM

  • NASILJE NAD DECOM
    -izborni predmet

  • ŽENE I ZATVOR
    -izborni predmet


Obaveštenja

Obaveštavaju se studenti da će upis ocena iz predmeta Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom, Nasilje nad decom, Viktimologija i Žene i zatvor biti u petak 18.9.2020. godine u 11:00. U tom terminu će moći da se upišu ocene za ispite položene u svim ispitnim rokovima u školskoj godini 2019/2020.

Studenti ne moraju lično da prisustvuju upisu ocena.

Studenti koji prilikom polaganja ispita nisu predali ispitne prijave iste treba da donesu prilikom upisa ocena.

Upis prakse u indeks će biti istog dana u 12:30.


Obaveštenje o upisu ocena iz predmeta Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom, Viktimologija i Nasilje nad decom

Obaveštavaju se studenti koji su položili ispit iz navedenih predmeta u nekom od prethodnih ispitnih rokova (prvi, drugi, treći, četvrti i peti) a nisu upisali ocenu, da će se upis ocena vršiti u petak 4.9.2020. godine u 9:45 h. Studenti koji prilikom polaganja ispita nisu predali ispitne prijave, potrebno je iste da donesu na upis ocena.


Rezultati ispita:


Predavanja

Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
Viktimologija
Nasilje nad decom - izborni predmet
Žene i zatvor - izborni predmet
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs