Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

Asistent mr Ljiljana Stevković

  • KRIMINOLOGIJA

  • MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA

  • VIKTIMOLOGIJA

  • KRIMINOLOGIJA SA MALOLETNIČKOM DELINKVENCIJOM

  • NASILJE NAD DECOM
    -izborni predmet

  • ŽENE I ZATVOR
    -izborni predmet


Obaveštenja

Obaveštavaju se studenti da će upis ocena iz predmeta Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom, Nasilje nad decom, Viktimologija biti u petak 11.10.2019. godine u 9:00. U tom terminu će moći da se upišu ocene za ispite položene u svim ispitnim rokovima u školskoj godini 2018/2019. Predavanja iz predmeta Žene i zatvor počinje 18.10.

Studenti ne moraju lično da prisustvuju upisu ocena.

Studenti koji prilikom polaganja ispita nisu predali ispitne prijave iste treba da donesu prilikom upisa ocena.


Obaveštenje o početku nastave na predmetu Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom

Obaveštavaju se studenti da će nastava iz obaveznog predmeta Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom početi u petak 18. oktobra 2019. godine a iz izbornog predmeta Žene i zatvor u petak 25. oktobra 2019. godine, u terminima prema rasporedu predavanja.


Rezultati ispita Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom održanog 26.9.2019.(.pdf)


Predavanja

Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
Viktimologija
Seminarski rad Julijana Nikolić(.pdf)
Seminarski rad Sanja Milošević(.pdf)
Nasilje nad decom - izborni predmet
Žene i zatvor - izborni predmet
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs