Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

Asistent mr Ljiljana Stevković

  • KRIMINOLOGIJA

  • MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA

  • VIKTIMOLOGIJA -izborni predmet

  • NASILJE NAD DECOM
    -izborni predmet

  • KRIMINOLOGIJA
    sa maloletničkom delinkvencijom


Obaveštenja

Rezultati ispita:

Studenti koji žele da pogledaju svoje testove sa ispita to mogu učiniti u petak 7. jula u 13:00 h. 


Оral History of Criminology, projekat koji sprovodi Nadzorni odbor istaknutih profesora iz USA (Freda Adler, University of Pennsylvania; Todd R. Adler, Rutgers University;  Francis T. Cullen, University of Cincinnati; William S. Laufer, University of Pennsylvania), uz podršku American Society of Criminology, sa ciljem sakupljanja i čuvanja svedočanstava istaknutih svetskih kriminologa o tome kako su i na koji način doprineli razvoju kriminološke teorije i istraživanja na nacionalnom i međunarodnom planu. Direktor projekta je prof. dr Brendan D. Dooley (University of Iowa), a zamenik direktora prof. dr Jay S. Albanese (Virginia Commonwealth University).
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, je za potrebe ovog projekta intervjuisana 2015. godine u Portu, Portugal, na konferenciji European Society of Criminology. Time je, još jednom, upriličena potvrda izuzetnog značaja rada i zalaganja profesorke Nikolić-Ristanović u oblasti kriminološke i viktimolške nauke. Zahvaljujući svom međunarodno priznatom naučnom doprinosu prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović se našla u društvu istraknutih svetskih kriminologa, poput Howard Becker-a, Robert K. Merton-a, Marshall Clinard-a,  Albert Cohen-a, Richard Quinney-a, Gresham Sykes-a David Farrington-a, Meda Chesney-Lind, Franco Ferracuti-a, Martin Killias-a, i brojnih drugih.
Više o samom projektu može se videti na: http://www.oralhistoryofcriminology.org/home
Intervju sa prof. dr Vesnom Nikolić-Ristanović za potrebe projekta Oral History of Criminology dostupan je na:


Predavanja


Kriminologija
Vodič za nastavu na predmetu Kriminologija 2015-16. (.pdf)
Pojam kriminaliteta (.pptx)
Tiipologije kriminaliteta (.pptx)
Problemi evidentiranja 2015-16. (.ppt) promena od 16.11.2015. godine
ČITANJE STATISTIČKIH PODATAKA I DRUGIH TABELARNIH PRIKAZA (.pptx)
Medijska slika kriminaliteta 2015. (.pptx)
Kriminologija (.ppt)
Kvantitativne metode u kriminologiji (.ppt)
Kriminalitet nasilja (.ppt)
KVALITATIVNE METODE (.ppt)
Nasilje prema DECI i STARIMA (.pptx)
Recidivizam (.ppt)
Imovinski kriminalitet (.pptx)
Korupcija (.ppt)
Trgovina ljudima-putevi trgovine i rezultati istraživanja (.ppt)
Profesionalni kriminalitet, kriminalitet belog okovratnika i organizovani kriminalitet (.ppt)
Trgovina drogom (.ppt)
Politički kriminalitet (.ppt)
Trgovina ljudima (.ppt)
Kompjuterski kriminalitet (.ppt)
Saobraćajna delinkvencija (.ppt)
Uzročnost u kriminologiji (.ppt)
Psihološka osnova kriminalnog ponašanja (.ppt)
Novi pravci u kriminologijiII (.ppt)
Tehnike neutralizacije (.ppt)
 
Viktimologija - izborni predmet
 
Maloletnička delinkvencija
Vodič za nastavu na predmetu Maloletnička delinkvencija 2016-2017 (.pdf)
Starosna granica maloletstva (.pptx)
Obim, struktura i dinamika MD (.pptx)
Pojam i fenomenoloske karakteristike maloletnicke delinkvencije (.pptx)
Mediji i maloletnička delinkvencija (.pptx)
Faktori koji utiču na javljanje maloletničke delinkvencije 1 (.ppt)
Viktimizacija i maloletnička delinkvencija 2017. (.pptx)
Nasilje nad decom i maloletnička delinkvencija 2017. (.pptx)
Modeli društvenog reagovanja na maloletničku delinkvenciju_2017 (.pptx)
Primena RP_2017 (.pptx)
 
Nasilje nad decom - izborni predmet
Vodič za nastavu na predmetu NASILJE NAD DECOM_2016-17 (.pdf)
3.3.2017. Vrste nasilja, indikatori, posredna i neposredna viktimizacija (.pptx)
24.2.2017. Pojam i istorijat nasilja nad decom (.pptx)
24.2.2017. Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad decom (.pptx)
10.3.2017. Psihicko i fizicko nasilje, zanemarivanje (.pptx)
10.3.2017. Telesno kaznjavanje i teskoce u razgranicavanju od fizickog nasilja (.pptx)
31.3.2017 Pravna zaštita dece žrtava (.pptx)
31.3.2017. Specifičnosti merenja, istraživanja i evidentiranja nasilja nad decom (.pptx)
 
Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
Kriminologija sa MD_Ispitna pitanja (.doc)
Kriminologija sa MD_Literatura za pripremanje ispita (.doc)
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs