Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

Asistent mr Ljiljana Stevković

  • KRIMINOLOGIJA

  • MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA

  • VIKTIMOLOGIJA

  • NASILJE NAD DECOM
    -izborni predmet

  • KRIMINOLOGIJA SA MALOLETNIČKOM DELINKVENCIJOM


Obaveštenja

Poziv za kurs koji se održava u Dubrovniku

Open call for student participants: Jean Monnet Advanced Seminar in EU Criminal Law and Policy (2018): Enhancement of Victim's Protection within the EU: Building Mutual Trust Between the EU Member States: https://www.pravo.unizg.hr/kp?@=7o6q#news_14406


Rezultati kolokvijuma (12.1.2018.) iz predemta Kriminologija sa MD (.doc)


Presek poena: Kriminologija sa MD - zimski semestar 2017-18. (.doc)

Predavanja


Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
Vodič za nastavu na predmetu-Kriminologija 2017-18 (.pdf)
Pojam kriminaliteta (.pptx)
Medijska slika kriminaliteta 2017 (.pptx)
Recidivizam (.ppt)
Tiipologije kriminaliteta (.pptx)
Problemi evidentiranja 2017-18 (.ppt)
Kriminologija 2017. (.ppt)
Kvalitativne metode 2017. (.pptx)
Kvantitativne metode u kriminologiji 2017. (.ppt)
Kriminalitet nasilja 2017. (.ppt)
Nasilje prema deci 2017. (.pptx)
Kompjuterski kriminalitet 2017. (ppt)
Imovinski kriminalitet 2017. (.pptx)
Korupcija (.ppt)
Profesionalni kriminalitet, kriminalitet belog okovratnika i organizovani kriminalitet (.ppt)
Trgovina ljudima 2017. (.ppt)
Trgovina ljudima-putevi trgovine i rezultati istrazivanja (.ppt)
Politički kriminalitet 2017 (.pptx)
Novi pravci u kriminologiji 2018 (.ppt)
Uticaj rata i tranzicije (.ppt)
Uzročnost u kriminologiji (.ppt)
Viktimologija
 
Nasilje nad decom - izborni predmet
Vodič za nastavu na predmetu Nasilje nad decom 2017/18. (.pdf)
Pojam i istorijat nasilja nad decom (.pptx)
Rasprostranjenost nasilja nad decom(.pptx)
Karakteristike nasilja nad decom (.pptx)
Vrste nasilja i indikatori nasilja (.pptx)
30.3.2018. Psihičko i fizičko nasilje, zanemarivanje (.pptx)
30.3.2018. Telesno kažnjavanje i teškoće u razgraničavanju od fizičkog nasilja (.ppt)
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs