Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragan Rapaić

Osnovne studije

  1. Klinička procena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima

  2. Metodika edukacije i rehabilitacije osoba sa višestrukim oštećenjima

Master studije

  1. Programi zdravstvene i socijalne zaštite osoba sa motoričkim poremećajima

  2. Fenomenologija motoričkih poremećaja kod neuroloških stanja

Doktorske studije

  1. Bazična i primenjena istraživanja u rehabilitaciji osoba sa motoričkim poremećajima


Obaveštenja

 


Predavanja

Klinička procena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima
Kognicija i motorna akcija kod osoba sa invaliditetom
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs