Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Radoman
Prof. dr Sanja Dimoski

  • Psihologija osoba sa jezičkim poremećajima (za logopede)

  • Surdopsihologija

  • Psihologija gluve i nagluve dece sa višestrukom ometenošću

  • Psihološka podrška porodici dece sa komunikativnom ometenošću

  • Psihologija lica sa govornim poremećajima

  • Surdopsihologija uvod


Obaveštenja

PROF. RADOMAN JE U PENZIJI.

SVE INFORMACIJE O ISPITIMA POTRAŽITI NA IME PROF. DIMOSKI


Predavanja

Surdopsihologija
Surdopsihologija 2015/2016. godina
  1.Surdopsihol.uvod
  2.Predmet izucavanja surdopsihologije
  3.Metode u surdopsihologiji
  4.Primeri definicija, klasifikacija i eksplanacija u surdopsih
  4a.Klasifikacija i pojam ometenosti
  5. Modeli slusne ometenosti
  6.Predrasude prema osobama ostecnog sluha
  7.inkluzija
  8. PSIHOLOGIJA JEZIKA I KOMUNIKACIJE
  9.Rani razvoj komunikacije za surdo
  10.Funkcije jezika u psihosoc
  11.Saznajno f. i jezik
  12.Odnos mislj. i jezika surdo
  13.Gluvoca i komunikativni poremecaj
  14.Saznajne sposob.gluvih
  15.Percepcija osoba ostecenog sluha
  16.Pamcenje osoba ostecenog sluha
  17.Inteligencija i jezik OOS
  18.Inteligencija osoba sa ostecenim sluhom
  19.Bitne odlike kognitivnog funkcionisanja osoba sa ost
  20.Emoc. i soc. o.o.s.
  21.Prilagodjenost licnosti i mentalno zdravlje O
  22.porem.ment.zdrav.i psihoterapija
  23.Zakljucci o licnosti i emocionalno- socijalnom funkcionisanju
  24,Odnos klinicar-klijent OS i njihova komunikacija
  25.Zivotni ciklus kod osobe sa ostescenim sluhom
  26.Faktori psihickog razvoja O
  27.Uloga porodice u psihihickom i komunikativnom
  28.Saopstavanje roditelju o ometenosti kod deteta
  29.Roditeljske reakcije nakon saznanja da imaju dete sa
  30.Psiholoski aspekti visest.omet. G
  31.Psiholoski i komunikativni aspekti slusne ometenosti
  Inkluzija 2 deo G.N. pp
  inkluzija prvi deo G.Nikolic pp
  Model_komunikativne_kompetencije.gif
  Pitanja za ispit iz Surdopsihologije
  Pregled gradiva iz surdopsihologije
  Psihologija poremecaja komunikacije
  Redosled izlaganja tema iz SURDOPSIHOLOGIJE
  SESTOSTEPENA HIJERARHIJA SAZNAJNOG ISKUSTVA RANGIRANA OD KONKRETNOG DO APSTRAKTNOG
  Spisak tema za seminarske radove
   
LOGOPEDIJA
Psihologija osoba sa jezičkim poremećajima 2015/2016. godina
  1.UVODNI CAS
  2.Predmet proucavanja
  3.Metode u psihologiji osoba sa jezickim poremecajima
  4.Terminologija definicije teorijski koncepti
  4a. Klasifikacija i pojam ometenosti
  5. Inkluzija
  5a. Predrasude
  6.PSIHOLOGIJA JEZIKA I KOMUNIKACIJE
  7.Rani razvoj komunikacije
  8.Uloga porodice u psihihickom i komunikativnom
  9.Funkcije jezika
  10. Kognitivno funkcionisanje i jezik
  11. Odnos misljenja i jezika logo
  12. PSIHOLOGIJA JEZICKIH POREMECAJA
  13. Psihicki konflikt i jez.por
  14. Uloga psihicke traume i stresa u razvoju jezickog46
  15. Mentalna oboljenja kao osnova jezickog porem.
  16. Sch
  17. Autuzam
  18. Psiholoski aspekti mucanja
  19. Elektivni mutizam
  20. Psiholoski aspekti neurogenih govorno-jezickih poremecaja
  21. Poremecaji ucenja
  22. Psih. i jez. funkc. o. sa SMR
  23. Daunov sindrom
  24. Narusenje sluha i komunikativni poremecaj
  25. Inteligencija osoba sa ostecenim sluhom
  26. Bitne odlike kognitivnog funkcionisanja osoba sa ost
  27. Emocionalno i socijalno funkcionisanje licnosti osobe sa
  28. Zakljucci o licnosti i emocionalno- socijalnom funkcionisanju
  29. Psihologija visestruke ometenosti
  30. Psiholoski tretman osoba sa jezickim poremecajima
  31.Odnos klinicar-pacijent i njihova komunikacija
  Ispitna pitanja
  MODEL OMETENOSTI
  Model_komunikativne_kompetencije2.gif
  prof. G. Nikolic2 deo pp
  prof.G.N. prvi deo pp
  Psihologija poremecaja jezika i komunikacije
  Sazeti pregled gradiva iz
  SESTOSTEPENA HIJERARHIJA SAZNAJNOG ISKUSTVA RANGIRANA OD KONKRETNOG DO APSTRAKTNOG
  Teme za seminarske radove studenata logopedije iz psihologije osoba sa jez. por.
   
materijal za spremanje kolokvijuma za predmet psihologija osoba sa jeziČkim poremeĆajima 13.1.2016
2. Klasifikacija i pojam ometenosti (.ppt)
3. Inkluzija (.ppt)
4. Predrasude (.pptx)
5. inkluzija 1 prof Nikolić (.pptx)
6. inkluzija 2 prof Nikolić (.pptx)
7. Skripta drugi deo “O inkluziji“
8. Iz udžbenika „Psihologija jezika i jezičkih poremećaja“ str 29-41
materijal za spremanje kolokvijuma za predmet surdopsihologija 13.1.2016
1. Teorijski koncepti slušne ometenosti1 (2) (.ppt)
2.Terminologija definicije teorijski koncepti (.ppt)
3. Klasifikacija i pojam ometenosti (.ppt)
4. Inkluzija (.ppt)
5. Predrasude (.pptx)
6. inkluzija 1 prof Nikolić (.pptx)
8. Skripta drugi deo “O inkluziji“
9. Iz udžbenika „Psihologija jezika i jezičkih poremećaja“ str 29-41
 
Psihologija gluve i nagluve dece sa viŠestrukom ometenoŠĆu
 
Psihološka podrŠka porodici deteta sa komunikativnim problemima

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs