Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Marina Radić Šestić
asistent dr Mia Šešum

  • Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih

  • Metodika rada sa gluvom i nagluvom decom 4

  • Sistemi podrške odraslim osobama sa ometenošću

  • Univerzalni dizajn okruženja

  • Prava i obaveze osoba sa ometenoću

  • Kultura gluvih

  • Rukovođenje u obrazovanju gluvih i nagluvih

  • Komunikacija u nastavi


Obaveštenja

Popravni kolokvijum iz predmeta "Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih osoba sa andragogijom" održaće se u petak, 5.aprila 2019. godine u 13h, u surdo kabinetu.


Predavanja

  • Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs