Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Marina Radić Šestić
asistent dr Mia Šešum

  • Profesionalno i radno osposobljavanje osoba
    ometenih u mentalnom razvoju

  • Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih

  • Metodika nastave veština za gluvu i nagluvu decu

  • Rukovođenje u obrazovanju gluvih i nagluvih

  • Komunikacija u nastavi


Obaveštenja

Kolokvijum iz predmeta "Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih sa andragogijom" će biti održan u subotu, 22.12.2018. godine u 11:30h, u velikoj sali fakulteta.


Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih, održanog 07.09.2018.(.doc)


Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih, održanog 14.05.2018. (.doc)


Obaveštavaju se studenti 4. godine surdo smera da će odbrana seminarskih radova iz predmeta "Metodika veština" biti održana u četvrtak, 17.05. 2018. u 14h, u surdo kabinetu.


Rezultati popravnog kolokvijuma, održanog 19.03. - Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih (.pdf)


Rezultati kolkovijuma iz Profesionalnog osposobljavanja gluvih i nagluvih, koji je održan 28.12.2017. (.doc)

Rezultati ispita od 09.02.2017 (.doc), iz predmeta Rukovođenje u obrazovanju gluvih i nagluvih, kod prof. Marine Radić Šestić.


Rezultati kolokvijuma, 29.12.2016. god. Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih (.pdf)


Rezultati ispita iz Profesionalnog i radnog osposobljavanja osoba sa TMR i Profesionalnog osposobljavanja gluvih i nagluvih, 17.02.2016. (.doc)


Rezultati ispita iz predmeta Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih i Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (.pdf)


The Social Participation and Career Decision-making of Hard-of-Hearing Adolescents in Regular Classes (.pdf)

Psychosocial Development in a Danish Population of Children With Cochlear Implants and Deaf and Hard-of-Hearing Children (.doc)

Prevalence of Socioemotional Problems in Deaf and Hard of Hearing Children in Germany (.pdf)

SOCIAL INTEGRATION OR SOCIAL ALIENATION: A LOOK AT THE SOCIAL FUNCTIONING OF ORAL DEAF TEENAGERS IN THE MAINSTREAM EDUCATIONAL SETTING (.pdf)

ISPITNA PITANJA IZ PROFESIONALNOG OSPOSOBLJAVANJA (.doc)


Predavanja

  • Profesionalno i radno osposobljavanje osoba ometenih u mentalnom razvoju
  • Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih
akomodacija RM
EVALUACIJA PROFESIONALNOG OSPOSOBLJAVANJA
INDIVIDUALNI PLAN
NACIONALNA SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE
OBLICI PROF.OSPOSOB.
OSPOSOBLJAVANJE U ZASTITNIM RADIONICAMA
prof.selekcija
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA 1
PSIHOMOTORNA STRUKTURA GLUVIH OSOBA
RADNO OSPOSOBLJAVANJE intelektualno ometenih OMETENIH
T R E N I N G
USLOVI RADA I RADNE SREDINE 66
ZAPOSLJAVANJE NOVO
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs