Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Zorica Popović
Doc. dr Milica Kovačević

  • Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava

  • Prava osuđenih i njihova zaštita

  • Delinkvencija dece i pravna reakcija

  • Maloletničko krivično pravo


Obaveštenja

Rezultati iz pismenog dela ispita iz predmeta: Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava i Maloletničko krivično pravo(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi krivičnog prava i Maloletničkog krivičnog prava(.pdf)


Rezultati ispita-jul 2018.(.pdf)


Pismeni deo ispita iz predmeta Maloletničko krivično pravo i Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava (.pdf)

Usmeno ispitivanje (za oba predmeta) održaće se 12. juna 2018. godine (utorak) u 10.30 časova u Roze sali.


Rezultati 3. kolokvijuma iz predmeta Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava (.xls)


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Maloletničko krivično pravo (.xls)


Treći kolokvijum iz predmeta Osnovi krivičnog prava održaće se 15. maja 2018. godine u 12.30 časova (za studente sa parnim brojevima indeksa), odnosno u 13.15 časova (za studente sa neparnim brojevima indeksa), u slušaonici br. 24.

Za kolokvijum se uči gradivo po ispitnim pitanjima iz Posebnog dela (zaključno sa 41. ispitnim pitanjem) i Procesnog dela (zaključno sa 20. ispitnim pitanjem).


Kolokvijum iz predmeta Maloletničko krivično pravo održaće se 12. maja 2018. godine (subota) u 10.00 časova (za studente sa parnim brojevima indeksa), odnosno u 10.45 časova (za studente sa neparnim brojevima indeksa), u slušaonici br. 24.

Za kolokvijum se uči gradivo iz udžbenika Lj. Radulović, Maloletničko krivično pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2010, str. 11-144.


Rezultati ispita iz Osnova krivičnog prava (.doc)


Rezultati drugog kolokvijuma iz predemta Osnovi krivičnog i krivično procesnog prava (.xls)


Kolokvijum iz predmeta Istraživanja u kriminologiji, viktimologiji i društvena reakcija na delinkventna ponašanja (doktorske studije) održaće se 15. maja 2018. godine u 11.00 časova, u Roze sali.


Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi krivičnog prava održaće se 10. aprila 2018. godine u 12.30 časova (za studente sa parnim brojevima indeksa), odnosno u 13.15 časova (za studente sa neparnim brojevima indeksa), u slušaonici br. 24.

Za kolokvijum se uči gradivo počev od Stadijuma u izvršenju krivičnog dela zaključno sa poslednjim ispitnim pitanjem iz Opšteg dela.


Doktorske studije

Predmet: ISTRAžIVANJA U KRIMINOLOGIJI, VIKTIMOLOGIJI I DRUŠTVENA REAKCIJA NA DELINKVENTNA PONAŠANJA

PITANJA-doktorske studije (.pdf)


Predavanja

DELINKVENCIJA DECE I PRAVNA REAKCIJA
Osnovi kriviČnog i kriviČnog procesnog prava
Prava osuĐenih i njihova zaŠtita
Prava osuđenih, pitanja-literatura (.doc) dopuna od 24. pktobra 2016. godine.
MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
Ispitna pitanja (.doc)

 

  • poslednji unos: 19.09.2018 9:40

    • Predavanja
    • Konsultacije sa prof. dr Zoricom Kandić Popović utorkom u 14h u logo kabinetu ili roze sali.
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs