Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Zorica Popović
asistent dr Milica Kovačević

  • Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava

  • Prava osuđenih i njihova zaštita


Obaveštenja

Osnove krivičnog prava-rezultati drugog kolokvijuma 2017. (.xls)


Drugi kolokvijum iz Osnova krivičnog prava biće održan 14. marta 2017. godine u 11.00 časova u slušaonici broj 4.
Za kolokvijum se uči gradivo iz Opšteg dela (od saučesništva do poslednjeg ispitnog pitanja).


MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO (.doc)
ISPITNA PITANJA


Pismeni deo ispita iz Osnova krivičnog i krivično procesnog prava (održano 10. februara 2017. godine) položili su:
1. 90/14
2. 49/12
3. 263/12
Usmeni deo ispita održaće se 21. februara 2017. godine u 13.15 časova, u slušaonici br. 4.

Ispit iz predmeta Prava osuđenih lica i njihova zaštita (održano 10. februara 2017. godine) položili su:
1. 65/13
2. 61/13
3. 226/13
4. 218/13
5. 281/13
6. 80/13
7. 85/13
8. 62/13
9. 83/13
10. 94/13
11. 215/13
Upisivanje ocena održaće se 21. februara 2017. godine u 13.15 časova, u slušaonici br. 4.


Ukupni predispitni poeni iz predmeta Prava osuđenih i njihova zaštita (nakon kolokvijuma održanog 12. decembra 2016. godine) (.pdf)


REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ OSNOVA KRIVIČNOG PRAVA (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Prava osuđenih i njihova zaštita (održano 29. novembra 2016. godine) (.pdf)

Sledeći kolokvijum iz istog predmeta održaće se 12. decembra 2016. godine u 16 časova, u slušaonici broj 4.


Kolokvijum iz predmeta Osnovi krivičnog prava održaće se 6. decembra 2016. godine u 12.30 časova u velikoj sali.
Za kolokvijum se sprema gradivo iz Opšteg dela, zaključno sa saučesništvom (prvih 25 ispitnih pitanja).


Kolokvijum iz predmeta Prava osuđenih i njihova zaštita održaće se 29. novembra 2016. godine u 11.30 časova u roze sali.
Za kolokvijum se sprema gradivo zaključno sa 13. ispitnim pitanjem.


Pismeni deo ispita iz Osnova krivičnog i krivično procesnog prava (održano 20.09.2016.) (.pdf)


Pismeni deo ispita iz Osnova krivičnog i krivično procesnog prava ( održano 13.09. 2016 ) (.doc)


Predavanja

Osnovi kriviČnog i kriviČnog procesnog prava
Prava osuĐenih i njihova zaŠtita
Prava osuđenih, pitanja-literatura (.doc) dopuna od 24. pktobra 2016. godine.
MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
Ispitna pitanja (.doc)

 

  • poslednji unos: 16.03.2017 10:31

    • Predavanja
    • Konsultacije sa prof. dr Zoricom Kandić Popović utorkom u 14h u logo kabinetu ili roze sali.
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs