Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Zorica Popović
Doc. dr Milica Kovačević

  • Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava

  • Prava osuđenih i njihova zaštita

  • Delinkvencija dece i pravna reakcija

  • Maloletničko krivično pravo


Obaveštenja

Aktuelna obaveštenja u vezi sa predmetima Osnovi krivičnog prava i Delinkvencija dece i pravna reakcija možete pronaći na eLearning platformi Računarskog centra Univerziteta u Beogradu. (lozinke možete zatražiti na milica.kovacevic@fasper.bg.ac.rs)


Ispiti iz predmeta Osnovi krivičnog prava i Maloletničko krivično pravo (09.09.2020)(.pdf)

Upis ocena i uvid u radove održaće se 14. septembra 2020. godine (ponedeljak) u 9 časova (Roze sala).


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava i Maloletničko krivično pravo(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz Delinkvencije dece i pravne reakcije(.pdf)


Rezultati prvog kolovijuma iz Osnova krivičnog prava(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava(.pdf)


Eliminacioni deo ispita iz predmeta Osnovi krivičnog prava i Maloletničko krivično pravo(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi krivičnog i krivično procesnog prava i Maloletničko krivično pravo(.pdf)


Prvi kolokvijum iz predemta Osnovi krivičnog i krivično procesnog prava(.pdf)


MASTER AKADEMSKE STUDIJE-MEĐUNARODNI STANDARDI U OBLASTI KRIVIČNIH SANKCIJA I MERA ZA MALOLETNIKE (izborni predmet, I semestar)-PITANJA i LITERATURA(.pdf)


Za kolokvijum se uči gradivo počev od Stadijuma u izvršenju krivičnog dela zaključno sa poslednjim ispitnim pitanjem iz Opšteg dela.


Doktorske studije

Predmet: ISTRAžIVANJA U KRIMINOLOGIJI, VIKTIMOLOGIJI I DRUŠTVENA REAKCIJA NA DELINKVENTNA PONAŠANJA

PITANJA-doktorske studije (.pdf)


Predavanja

DELINKVENCIJA DECE I PRAVNA REAKCIJA
Ispitna pitanja i literatura (.doc)ispravka od 8. oktobra 2018.
Osnovi kriviČnog i kriviČnog procesnog prava
Orijentacioni spisak tema za izradu seminarskih radova iz predmeta Osnovi krivičnog prava(.pdf)
OKP 16.03.2020.(.ppt)
OKP24.3.20.(.pptx)
OKP31.03.20.(.pptx)
OKP07.04.20.(.ppt)
OKP14.04.20.(.ppt)
OKP21.04.20.(.ppt)
Prava osuĐenih i njihova zaŠtita
Prava osuđenih, pitanja-literatura (.doc) dopuna od 24. pktobra 2016. godine.
MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
Ispitna pitanja (.doc)
MKP23.03.20.(.ppt)

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs