Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Zorica Popović
Doc. dr Milica Kovačević

 • Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava

 • Prava osuđenih i njihova zaštita

 • Delinkvencija dece i pravna reakcija


Obaveštenja

Rezultati ispita iz Osnova krivičnog prava (.doc)


Rezultati drugog kolokvijuma iz predemta Osnovi krivičnog i krivično procesnog prava (.xls)


Kolokvijum iz predmeta Istraživanja u kriminologiji, viktimologiji i društvena reakcija na delinkventna ponašanja (doktorske studije) održaće se 15. maja 2018. godine u 11.00 časova, u Roze sali.


Kolokvijum iz predmeta Maloletničko krivično pravo održaće se 30. aprila 2018. godine u 15.30 časova (za studente sa parnim brojevima indeksa), odnosno u 16.15 časova (za studente sa neparnim brojevima indeksa), u slušaonici br. 24.

Za kolokvijum se uči gradivo iz udžbenika Lj. Radulović, Maloletničko krivično pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2010, str. 11-144.


Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi krivičnog prava održaće se 10. aprila 2018. godine u 12.30 časova (za studente sa parnim brojevima indeksa), odnosno u 13.15 časova (za studente sa neparnim brojevima indeksa), u slušaonici br. 24.

Za kolokvijum se uči gradivo počev od Stadijuma u izvršenju krivičnog dela zaključno sa poslednjim ispitnim pitanjem iz Opšteg dela.


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo (.xls)

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Delinkvencija dece i pravna reakcija (.xls)


Rezultati kolokvijuma iz Prava osuđenih i njihove zašštite (.xls)


Prvi kolokvijum iz Osnova krivičnog prava održaće se 5. decembra 2017. godine u 12.30 časova u Velikoj sali (za studente sa parnim brojevima indeksa), odnosno u 13.15 časova u Velikoj sali (za studente sa neparnim brojevima indeksa).

Za kolokvijum se uči gradivo iz Opšteg dela zaključno sa Osnovima isključenja krivičnog dela.


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi krivičnog prava i Maloletničko krivično pravo (.xls)


Rezultati ispita, septembarski rok, Osnovi krivičnog prava i Maloletničko krivično pravo (12.09.2017) (.pdf)

Usmeno ispitivanje iz oba predmeta održaće se u ponedeljak (18.09.2017) u 10,30 časova, u Roze sali.


Rezultata ispita Krivično i Maloletničkog krivičnog prava (.xls)

Usmeni ispit iz oba predmeta održaće se u utorak 11.07.2017. godine u 10 časova.

Rezultati dva ispita (maoletničko krivično i krivično): REZULTATI (.xls)


Predispitni poeni i rezultati kolokvijuma iz Maloletničkog krivičnog prava. (.xls)


Popravni kolokvijumi iz Osnova krivičnog prava i Maloletničkog krivičnog prava održaće se u ponedeljak 29. maja 2017. god. u 11.00 časova u slušaonici četiri.
Za kolokvijume se sprema kompletno gradivo.


Rezultati trećeg kolokvijuma 2017. iz OSNOVA KRIVIČNOG PRAVA (.xls)


Treći kolokvijum iz Osnova krivičnog prava biće održan 16. maja 2017. godine u 11.00 časova u Slušaonici broj 4.
Za kolokvijum se uči gradivo po ispitnim pitanjima i to: Posebni deo (sva ispitna pitanja) i Procesni deo (zaključno sa 34. ispitnim pitanjem).

Kolokvijum iz Maloletničkog krivičnog prava održaće se 23. maja 2017. godine u 11.00 časova u Slušaonici broj 4.
Za kolokvijum se uči celokupno gradivo.

Za studente koji usled obavljanja prakse ne mogu prisustvovati kolokvijumima u gore navedenim terminima, zakazan je dodatni termin održavanja kolokvijuma (8. maj 2017. godine u 17.00 časova, Slušaonica broj 4). U dodatnom terminu može se raditi kolokvijum iz oba gore navedena predmeta.


Doktorske studije

Predmet :  ISTRAžIVANJA U KRIMINOLOGIJI, VIKTIMOLOGIJI I DRUŠTVENA REAKCIJA NA DELINKVENTNA PONAŠANJA

PITANJA (.pdf)


Pismeni deo ispita iz Osnova krivičnog prava (održano 6. aprila 2017. god) položili su:

 • 183/12
 • 79/10
 • 324/04

Ostali kandidati nisu položili.
Usmeni deo ispita održaće se 11. aprila 2017. god. u 13.30 časova u Roze sali.

Ispit iz Prava osuđenih i njihove zaštite (održano 6. aprila 2017. god) položio je kandidat 81/13. Upisivanje ocene održaće se 11. aprila 2017. godine u 13.30 časova u Roze sali.


Osnove krivičnog prava-rezultati drugog kolokvijuma 2017. (.xls)


Drugi kolokvijum iz Osnova krivičnog prava biće održan 14. marta 2017. godine u 11.00 časova u slušaonici broj 4.
Za kolokvijum se uči gradivo iz Opšteg dela (od saučesništva do poslednjeg ispitnog pitanja).


MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO (.doc)
ISPITNA PITANJA


Pismeni deo ispita iz Osnova krivičnog i krivično procesnog prava (održano 10. februara 2017. godine) položili su:
1. 90/14
2. 49/12
3. 263/12
Usmeni deo ispita održaće se 21. februara 2017. godine u 13.15 časova, u slušaonici br. 4.

Ispit iz predmeta Prava osuđenih lica i njihova zaštita (održano 10. februara 2017. godine) položili su:
1. 65/13
2. 61/13
3. 226/13
4. 218/13
5. 281/13
6. 80/13
7. 85/13
8. 62/13
9. 83/13
10. 94/13
11. 215/13
Upisivanje ocena održaće se 21. februara 2017. godine u 13.15 časova, u slušaonici br. 4.


Ukupni predispitni poeni iz predmeta Prava osuđenih i njihova zaštita (nakon kolokvijuma održanog 12. decembra 2016. godine) (.pdf)


REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ OSNOVA KRIVIČNOG PRAVA (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Prava osuđenih i njihova zaštita (održano 29. novembra 2016. godine) (.pdf)

Sledeći kolokvijum iz istog predmeta održaće se 12. decembra 2016. godine u 16 časova, u slušaonici broj 4.


Kolokvijum iz predmeta Osnovi krivičnog prava održaće se 6. decembra 2016. godine u 12.30 časova u velikoj sali.
Za kolokvijum se sprema gradivo iz Opšteg dela, zaključno sa saučesništvom (prvih 25 ispitnih pitanja).


Kolokvijum iz predmeta Prava osuđenih i njihova zaštita održaće se 29. novembra 2016. godine u 11.30 časova u roze sali.
Za kolokvijum se sprema gradivo zaključno sa 13. ispitnim pitanjem.


Pismeni deo ispita iz Osnova krivičnog i krivično procesnog prava (održano 20.09.2016.) (.pdf)


Pismeni deo ispita iz Osnova krivičnog i krivično procesnog prava ( održano 13.09. 2016 ) (.doc)


Predavanja

DELINKVENCIJA DECE I PRAVNA REAKCIJA
Osnovi kriviČnog i kriviČnog procesnog prava
Prava osuĐenih i njihova zaŠtita
Prava osuđenih, pitanja-literatura (.doc) dopuna od 24. pktobra 2016. godine.
MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
Ispitna pitanja (.doc)

 

 • poslednji unos: 20.04.2018 13:11

  • Predavanja
  • Konsultacije sa prof. dr Zoricom Kandić Popović utorkom u 14h u logo kabinetu ili roze sali.
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs