Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Zorica Popović
Doc. dr Milica Kovačević

  • Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava

  • Prava osuđenih i njihova zaštita

  • Delinkvencija dece i pravna reakcija

  • Maloletničko krivično pravo


Obaveštenja

MASTER AKADEMSKE STUDIJE-MEĐUNARODNI STANDARDI U OBLASTI KRIVIČNIH SANKCIJA I MERA ZA MALOLETNIKE (izborni predmet, I semestar)-PITANJA i LITERATURA(.pdf)


Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi krivičnog prava održaće se 11. decembra 2018. godine u 12.30 časova (za studente sa parnim brojevima indeksa), odnosno u 13.15 časova (za studente sa neparnim brojevima indeksa), u Velikoj sali.

Za kolokvijum se uči gradivo zaključno sa 25. ispitnim pitanjem iz Opšteg dela.


Rezultati iz pismenog dela ispita iz predmeta:


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi krivičnog prava i Maloletničkog krivičnog prava(.pdf)


Rezultati ispita-jul 2018.(.pdf)


Za kolokvijum se uči gradivo počev od Stadijuma u izvršenju krivičnog dela zaključno sa poslednjim ispitnim pitanjem iz Opšteg dela.


Doktorske studije

Predmet: ISTRAžIVANJA U KRIMINOLOGIJI, VIKTIMOLOGIJI I DRUŠTVENA REAKCIJA NA DELINKVENTNA PONAŠANJA

PITANJA-doktorske studije (.pdf)


Predavanja

DELINKVENCIJA DECE I PRAVNA REAKCIJA
Ispitna pitanja i literatura (.doc)ispravka od 8. oktobra 2018.
Osnovi kriviČnog i kriviČnog procesnog prava
Prava osuĐenih i njihova zaŠtita
Prava osuđenih, pitanja-literatura (.doc) dopuna od 24. pktobra 2016. godine.
MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
Ispitna pitanja (.doc)

 

  • poslednji unos: 19.11.2018 10:08

    • Predavanja
    • Konsultacije sa prof. dr Zoricom Kandić Popović utorkom u 14h u logo kabinetu ili roze sali.
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs