Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Ass. Marija Stojanović

 • Metodski pristupi u prevenciji poremećaja ponašanja

 • Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja

 • Situaciona prevencija kriminala

 • Metode tretmana maloletničke delinkvencije


Obaveštenja

Predavanja

Metodski pristupi u prevenciji poremećaja ponašanja
tabele i rezultati
 
predavanja  
  MPuPPP Ispitna pitanja(.doc)
 
Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja
tabele i rezultati
 
predavanja  
  MPuTPP Ispitna pitanja (.doc)
 
 • poslednji unos: 19.03.2019 10:26

  • Predavanja
  • Konsultacije:
   sredom od 17:30-18:30 časova,
   prostorija br. 24 (Roze sala)
 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs