Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović

 • Metodski pristupi u prevenciji poremećaja ponašanja

 • Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja


Obaveštenja


Predavanja

Metodski pristupI u prevenciji poremećaja ponašanja
Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja
Predavanja Prof. dr DjuradjA StakiĆA
Izvod iz Priručnika PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE VASPITNO-KOREKTIVNOG RADA (.docx)
RISK, NEEDS, RESPONSIVITY ASSESSMENT (.pptx)
Forenzički intervju (.pptx)
Motivacioni intervju (.pptx)
 • poslednji unos: 06.12.2017 12:55

  • Predavanja
  • Konsultacije:
   sredom od 18:00-19:00 časova,
   prostorija br. 24 (Roze sala)
 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs