Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
asistent Marina Kovačević-Lepojević

 • Metodski pristupi u prevenciji poremećaja ponašanja

 • Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja


Obaveštenja

Konsultacije za vreme ispitnih rokova kod prof. dr Vesne Žunić Pavlović, u terminu sredom od 12:00 do 13:00 časova.


METODSKI PRISTUPI U PREVENCIJI POREMEĆAJA PONAŠANjA
METODSKI PRISTUPI U TRETMANU POREMEĆAJA PONAŠANjA

Prijavljivanje za nadoknadu predispitnih obaveza:
• 17. i 24. maja od 15 do 19 časova
• 18. i 25. maja od 12.30 do 15.30 časova

Nadoknada predispitnih obaveza:
• Metodski pristupi u prevenciji poremećaja ponašanja 31. maj
- Praktični radovi u 12 časova
- Kolokvijum u 13 časova
- Seminarski radovi u 14 časova

Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja 1. jun
- Praktični radovi u 12 časova
- Kolokvijum u 13 časova
- Seminarski radovi u 14 časova


Predavanja

Metodski pristupI u prevenciji poremećaja ponašanja
Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja

 

 • poslednji unos: 25.05.2017 13:59

  • Predavanja
  • Konsultacije:
   sredom od 18:00-19:00 časova,
   prostorija br. 24 (Roze sala)
 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs