Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović

  • Metodski pristupi u prevenciji poremećaja ponašanja

  • Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja

  • Situaciona prevencija kriminala

  • Metode tretmana maloletničke delinkvencije

  • Individualni i grupni rad (master studije)

  • Fundamentalna istraživanja poremećaja ponašanja (doktorske studije)

  • Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog i kriminalnog ponašanja (doktorske studije)


Obaveštenja

Onlajn nastava se održava putem e-Learning platforme RCUB-a i aplikacije Zoom.


  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs