Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Maja Ivančević Otanjac

 • Engleski jezik


Obaveštenja

Rezultati ispita iz Engleskog jezika.
UPIS OCENA : cetvrtak 20.09. u 14:30


Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik(.pdf)


Rezultati ispita iz:


Rezultati ispita iz engleskog jezika će biti objavljeni u ponedeljak, 9.7.2018. Upis ocena će biti istog dana u 13h.


ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA 3.07.2018.

 • I grupa 13h: 0001-0080 +
  izborni i indeksi 2016
 • II grupa 14h: 0081-0188
 • III grupa 15h: 0191-0284

Rezultati ispita 18. jun 2018:


ENGLESKI JEZIK-GRUPE ZA POLAGANJE ISPITA 13.06.2018

 • I grupa 14:30 2017/0002-2017/0080 i svi izborni
 • II grupa 15:30 2017/0083-2017/0141
 • III grupa 16:30 2017/0142-2017/0217
 • IV grupa 17:30 2017/0221-2017/284 i svi 2016

Rezultati ispita iz Engleskog jezika (.docx)


Rezultati ispita održanog 27.6.2017. godine:

Upis ocena u ponedeljak 3.7.2017. godine


ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA 27.06.2017:

 • 16h:  svi koji polažu Engleski jezik 2 i Engleski jezik 1: br. indeksa 0002 – 0079
 • 17h:  br. ideksa 0081 – 0190
 • 18h:  br. indeksa 0194 – 0286 (+ 316/11)  i svi koji polažu Početni

 • Engleski 1 jun (.pdf)
  STUDIJSKI PROGRAMI: Logopedija, Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
 • Engleski 1 jun (.pdf)
  STUDIJSKI PROGRAMI: Motoričke smetnje i poremećaji, Prevencija i tretman poremećaja ponašanja, Senzomotoričke smetnje i poremećaji, Smetnje i poremećaji vida, Smetnje i poremećaji sluha
 • Engleski 2 jun (.pdf)

ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA 01.06.2017:

 • 16h:  svi koji polažu Engleski jezik 2 i Engleski jezik 1: br. indeksa 0004 – 0080
 • 17h:  br. ideksa 0082 – 0154
 • 18h:  br. indeksa 0155 – 0223
 • 19h: br indeksa 0224 - 0288

Rezultati Januar 2017 (.docx)


Rezultati ispita iz engleskog jezika održan 20.09.2016. (.pdf)


Mole se studenti da na ispit iz engleskog jezika pored indeksa donesu i ispitnu prijavu.


Rezulatati ispita iz Engleskog jezika. (.pdf)


Ispit iz engleskog jezika održan 19.7.2016. (.pdf)


Rezultati ispita:


ENGLESKI JEZIK JUN 2016

 • I grupa: 16h                 Engleski jezik II, Engleski početni: Br indeksa  0001/2015 – 0051/2015
 • II grupa: 17h                Br indeksa  0052/2015 – 0137/2015
 • III grupa: 18h               Br indeksa  0138/2015 – 0204/2015
 • IV grupa: 19h               Br indeksa  0205/2015 – 0281/2015 i 270/10


 


Predavanja

Engleski jezik
GRAMATIKA
 
(.ppt) THE FUTURE (.ppt)
  Adjectives and Adverbs (.ppt)
  ARTICLES (.ppt)
  CONDITIONALS AND SUBJUNCTIVE (.ppt)
  MODALS (.ppt)
  PASSIVE (.ppt)
  PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PRESENT PERFECT AND PAST PERFECT (.ppt)
  PREPOSITIONAL VERBS, NOUNS AND ADJ WITH PREPOSITIONS (.ppt)
  PREPOSITIONS (.ppt)
  PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS (.ppt)
  RELATIVE CLAUSES AND PRONOUNS (.ppt)
  REPORTED SPEECH (.ppt)
 
REVIZIJE
 
 
Engleski jezik II (izborni) (.doc)
 
 •  

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs