Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Gordana Odović

  • Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa motoričkim poremećaјima

  • Menadžment u speciјalnoј edukaciјi i rehabilitaciјi


Obaveštenja

 


Predavanja

Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa motoričkim poremećaјima
Menadžment u speciјalnoј edukaciјi i rehabilitaciјi
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs