Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Ivana Novaković
ass. dr Jasmina Maksić

Humana genetika


Obaveštenja

Još jedan termin za upis ocene u indeks: ponedeljak, 18.02.2019. u 18.15h.

Vežbe II semestar, ponedeljkom, plava sala:

 • 17h – smer Logopedija
 • 17.45h – smer Spec. edu. i reh. osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Rezultati ispita iz predmeta Humana genetika(.pdf)

Upis ocene u indeks je u sredu, 6.02.2019. u 16h.


Na upis ocene u indeks dolazi se lično.

Studenti koji ne mogu da dođu u četvrtak, moći će da upišu ocenu u drugom terminu koji će biti blagovremeno objavljen na sajtu.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Opšta genetika(.pdf)

 • Utorak, 29.01.2019., u 17.30h – uslovni kolokvijum (za studente koji nisu položili ni jedan kolokvijum).
 • Četvrtak, 31.01.2019., u 16h – ispit: polaže se opšta genetika; klinička genetika; opšta i klinička genetika.
 • Četvrtak, 31.01.2019., u 17h – upis ocene u indeks za studente koji su položili ispit preko kolokvijuma.

Rezultati kolokvijuma iz Opšte genetike (od 14.01.2019)

Studenti koj nisu položili kolokvijum su:

 1. 0073/2018 – 11 bodova
 2. 0075/2018 – 9,5 bodova
 3. 0215/2018 – 7 bodova

Svi ostali studenti koji su radili test su položili, a bodovna lista će biti objavljena u toku sutrašnjeg dana.


Studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma blagovremeno će biti obavešteni o terminu upisa ocene (obavezan prijavljen ispit).

Studenti koji imaju položen jedan kolokvijum (opšta ili klinička genetika) u januarskom ispitnom roku mogu da polažu deo koji nisu položili, ukoliko su prijavili ispit.

Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum pre ispita polažu uslovni kolokvijum, a termin će biti blagovremeno objavljen.


 • Ponedeljak (14.01.2019) u 15h kolokvijum iz Opšte genetike za studente sa smerova - Logopedija i Spec. edu. i reh. osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.
 • Sreda (16.01.2019): u 16h kolokvijum iz Kliničke genetike za studente sa smera Defektologija (moduli).

Rezultati kolokvijuma iz Opšte genetike 28.11.2018.(.pdf)


Seminarski-teme (.docx)


Studenti koji polažu Medicinsku genetiku (zaključno sa upisnom 2005.) imaju pravo da polažu ispit u svakom apsolventskom roku.


HUMANA GENETIKA
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STARIJIH GODINA


STUDENTI UPISANI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015. GODINE KOJI IMAJU POLOŽEN USLOVNI KOLOKVIJUM IMAJU PRAVO DA IZAĐU NA ISPIT POČEVŠI OD JANUARSKOG ISPITNOG ROKA.

STUDENTI UPISANI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015. GODINE KOJI NISU ISPUNILI USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT, USLOV STIČU POLAGANJEM USLOVNOG KOLOKVIJUMA.

STUDENTI UPISANI 2006, 2007, 2008, 2009 GODINE IMAJU OBAVEZU DA POLOŽE USLOVNI KOLOKVIJUM BEZ OBZIRA KOJE SU PRETHODNE PREDISPITNE OBAVEZE ISPUNILI U VREME KADA SU SLUŠALI HUMANU GENETIKU.

NA KOLOKVIJUMU SE POLAŽE I OPŠTA I KLINIČKA GENETIKA ZAJEDNO.
Za pripremu kolikvijuma i polaganje ispita koristi se dosadašnja literatura.

STUDENTI KOJI SU STEKLI USLOV ZA ISPIT POLAGANJEM KOLOKVIJUMA 2010, 2011, 2012. BIĆE PRIZNATI.

SISTEM STUDIRANJA PO BOLONJI PREDVIĐA, ZA STUDENTE KOJI NISU ISPUNILI PREDISPITNE OBAVEZE ILI NISU POLOŽILI ISPIT, OBNAVLJANJE PREDMETA I KROZ DOLASKE NA VEŽBE I PREDAVANJA, ALI ZBOG OBAVEZA KOJE STUDENTI IMAJU I NA STARIJIM GODINAMA DOLSACI NA HUMANU GENETIKU SU FAKULTATIVNI (PO POTREBI).


Predavanja

 
Humana genetika
2015.  
  klin-genet-dk (ppt)
  kolokvijum 2 februar SSS-i-2010-11 (.doc)
  sss-DNK&RNK (.ppt)
  sss-farmakogenet (.ppt)
  sss-gen-savet-predav (.ppt)
  sss-genom (.ppt)
  sss-kol-1-2012-13 (.doc)
  sss-kol-1-2013-14 (.doc)
  sss-kol-1-moma-i-2011-12 (.doc)
  sss-kol-1 (.ppt)
  sss-kol-2-2011-12 (.doc)
  sss-kol-2-2012-13 (.doc)
  sss-kong-anomalije (.ppt)
  sss-nasledj-za-dr-cer (.ppt)
  sss-nasledj (.ppt)
  sss-numericke aberacije (.ppt)
  sss-polig (.ppt)
  sss-reprod&cel-cikl (.ppt)
  sss-seminar-gen-savet (.ppt)
  za-dr-cer-kompr (.ppt)
   
2014.
 
 
 
  Molekularna osnova bolesti (.ppt)
  Multifaktorsko nasleđivanje (.ppt)
  Genske mutacije (.ppt)
  Numeričke aberacije (.ppt)
  Onkogenetika (.ppt)
  Genetičke rekombinacije (.ppt)
  Reparacija i rekombinacije (.ppt)
  Replikacija (.ppt)
  Genetička osnova reprodukcije (.ppt)
  Sinteza proteina (.ppt)
  Strukturne aberacije hromozoma (.ppt)
 
 • poslednji un18.02.2019 11:24

  • RASPORED VEŽBI ZA STUDENTE PRVE GODINE

   SREDA

   • PLAVA SALA: 9.30h – 10.30h SPEC. EDU. I REH. OSOBA SA TESKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU
   • PLAVA SALA: 11.30h – 13.00h LOGOPEDIJA, svake druge nedelje dvočas po grupama (kao za Pedagogiju).

   SREDA, PLAVA SALA

   • 15.00h – 15.45h MODUL MOTORIČKE SMETNJE I POREMEĆAJI I MODUL SENZOMOTORIČKE SMETNJE I POREMEĆAJI
   • 16.00h – 16.45h MODUL SMETNJE I POREMEĆAJI VIDA I MODUL SMETNJE I POREMEĆAJI SLUHA
   • 17.00h – 17.45h MODUL PREVENCIJA I TRETMAN PONAŠANJA

   KONSULTACIJE:
   SREDA OD 13.00h – 14.00h

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs