Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Ivana Novaković
ass. Jasmina Maksić

Humana genetika


Obaveštenja

U ponedeljak, 26.02. 2018. Oligo i Logo smer će imati predavanje iz Genetike u 17h (logo sala), a vežbe iz Genetike (za obe grupe) u 18.30h.
Za studente koji su položili Genetiku još jedna mogućnost za upis ocene u indeks, u ponedeljak 26.02.2018. u 18h (logo sala).


Upis ocene u indeks u ovom ispitnom roku je moguć samo još danas (19.02.2018), u 18.30h.


UPIS OCENE U INDEKS JE U UTORAK, 13.02. U 16h.


Rezultati ispita iz Humane genetike (02.02.2018.) (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz Opšte genetike, 15.01.2018. (.pdf)


UPIS OCENE U INDEKS ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUME IZ OPŠTE I KLINIČKE GENETIKE JE U PETAK, 02.02. U 17h. NA UPIS OCENE SE DOLAZI LIČNO!

STUDENTI KOJI NISU U MOGUĆNOSTI DA DOĐU U PETAK, OCENU MOGU DA UPIŠU U DRUGOM TERMINU KOJI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBJAVLJEN.


 1. USLOVNI KOLOKVIJUM IZ HUMANE GENETIKE JE U PONEDELJAK, 29.01.2018., U 16h. USLOVNI KOLOKVIJUM POLAŽU STUDENTI KOJI NEMAJU POLOŽEN NI JEDAN KOLOKVIJUM (VAŽI ZA STUDENTE PRVE GODINE I ONE SA STARIJIH GODINA). STUDENTI KOJI POLOŽE USLOVNI KOLOKVIJUM MOGU DA IZAĐU NA ISPIT 02.02. AKO IMAJU PRIJAVLJEN ISPIT.
 2. TERMIN ZA UPIS OCENE U INDEKS, ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI ISPIT PREKO KOLOKVIJUMA, BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN.


Rezultati kolokvijuma iz Kliničke genetike, održan 17.01.2018. (.doc)


Rezultati kolkvijuma Klinička genetika, održan 27.12.2017. (.doc)


PODSETNIK: KOLOKVIJUM IZ OPŠTE GENETIKE ZA STUDENTE PRVE GODINE SMERA - LOGOPEDIJA I SPEC. EDU. I REH. OSOBA SA POREMEĆAJEM U MENTALNOM RAZVOJU, ODRŽAĆE SE U PONEDELJAK - 15.01. U 16h.


KOLOKVIJUM IZ KLINIČKE GENETIKE ZA DRUGU GRUPU STUDENATA SA MODULA (PRVA GODINA) ODRŽAĆE SE U SREDU - 17.01. U 16h.


Rezultati kolkvijuma iz Opšte genetike, održan 29.11.2017. (.pdf)


Seminarski-teme (.docx)Studenti koji polažu Medicinsku genetiku (zaključno sa upisnom 2005.) imaju pravo da polažu ispit u svakom apsolventskom roku.


HUMANA GENETIKA
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STARIJIH GODINA


STUDENTI UPISANI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015. GODINE KOJI IMAJU POLOŽEN USLOVNI KOLOKVIJUM IMAJU PRAVO DA IZAĐU NA ISPIT POČEVŠI OD JANUARSKOG ISPITNOG ROKA.

STUDENTI UPISANI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015. GODINE KOJI NISU ISPUNILI USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT, USLOV STIČU POLAGANJEM USLOVNOG KOLOKVIJUMA.

STUDENTI UPISANI 2006, 2007, 2008, 2009 GODINE IMAJU OBAVEZU DA POLOŽE USLOVNI KOLOKVIJUM BEZ OBZIRA KOJE SU PRETHODNE PREDISPITNE OBAVEZE ISPUNILI U VREME KADA SU SLUŠALI HUMANU GENETIKU.

NA KOLOKVIJUMU SE POLAŽE I OPŠTA I KLINIČKA GENETIKA ZAJEDNO.
Za pripremu kolikvijuma i polaganje ispita koristi se dosadašnja literatura.

STUDENTI KOJI SU STEKLI USLOV ZA ISPIT POLAGANJEM KOLOKVIJUMA 2010, 2011, 2012. BIĆE PRIZNATI.

SISTEM STUDIRANJA PO BOLONJI PREDVIĐA, ZA STUDENTE KOJI NISU ISPUNILI PREDISPITNE OBAVEZE ILI NISU POLOŽILI ISPIT, OBNAVLJANJE PREDMETA I KROZ DOLASKE NA VEŽBE I PREDAVANJA, ALI ZBOG OBAVEZA KOJE STUDENTI IMAJU I NA STARIJIM GODINAMA DOLSACI NA HUMANU GENETIKU SU FAKULTATIVNI (PO POTREBI).


Predavanja

 
Humana genetika
2015.  
  klin-genet-dk (ppt)
  kolokvijum 2 februar SSS-i-2010-11 (.doc)
  sss-DNK&RNK (.ppt)
  sss-farmakogenet (.ppt)
  sss-gen-savet-predav (.ppt)
  sss-genom (.ppt)
  sss-kol-1-2012-13 (.doc)
  sss-kol-1-2013-14 (.doc)
  sss-kol-1-moma-i-2011-12 (.doc)
  sss-kol-1 (.ppt)
  sss-kol-2-2011-12 (.doc)
  sss-kol-2-2012-13 (.doc)
  sss-kong-anomalije (.ppt)
  sss-nasledj-za-dr-cer (.ppt)
  sss-nasledj (.ppt)
  sss-numericke aberacije (.ppt)
  sss-polig (.ppt)
  sss-reprod&cel-cikl (.ppt)
  sss-seminar-gen-savet (.ppt)
  za-dr-cer-kompr (.ppt)
   
2014.
 
 
 
  Molekularna osnova bolesti (.ppt)
  Multifaktorsko nasleđivanje (.ppt)
  Genske mutacije (.ppt)
  Numeričke aberacije (.ppt)
  Onkogenetika (.ppt)
  Genetičke rekombinacije (.ppt)
  Reparacija i rekombinacije (.ppt)
  Replikacija (.ppt)
  Genetička osnova reprodukcije (.ppt)
  Sinteza proteina (.ppt)
  Strukturne aberacije hromozoma (.ppt)
 
 • poslednji un23.02.2018 14:15

  • RASPORED VEŽBI ZA STUDENTE PRVE GODINE

   UTORAK, PLAVA SALA

   • 15.00h – 15.45h LOGOPEDIJA
   • 16.00h – 16.45h SPEC. EDU. I REH. OSOBA SA TESKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU

   SREDA, PLAVA SALA

   • 15.00h – 15.45h MODUL MOTORICKE SMETNJE I POREMEĆAJI I MODUL SENZOMOTORIČKE SMETNJE I POREMEĆAJI
   • 16.00h – 16.45h MODUL SMETNJE I POREMEĆAJI VIDA I MODUL SMETNJE I POREMEĆAJI SLUHA
   • 17.00h – 17.45h MODUL PREVENCIJA I TRETMAN PONAŠANJA

   KONSULTACIJE SU UTORKOM OD 16.45h – 17.30h

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs