Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Ivana Novaković
doc. dr Jasmina Maksić

Humana genetika


Obaveštenja


Seminarski-teme (.docx)


Studenti koji polažu Medicinsku genetiku (zaključno sa upisnom 2005.) imaju pravo da polažu ispit u svakom apsolventskom roku.


HUMANA GENETIKA
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STARIJIH GODINA


STUDENTI UPISANI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015. GODINE KOJI IMAJU POLOŽEN USLOVNI KOLOKVIJUM IMAJU PRAVO DA IZAĐU NA ISPIT POČEVŠI OD JANUARSKOG ISPITNOG ROKA.

STUDENTI UPISANI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015. GODINE KOJI NISU ISPUNILI USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT, USLOV STIČU POLAGANJEM USLOVNOG KOLOKVIJUMA.

STUDENTI UPISANI 2006, 2007, 2008, 2009 GODINE IMAJU OBAVEZU DA POLOŽE USLOVNI KOLOKVIJUM BEZ OBZIRA KOJE SU PRETHODNE PREDISPITNE OBAVEZE ISPUNILI U VREME KADA SU SLUŠALI HUMANU GENETIKU.

NA KOLOKVIJUMU SE POLAŽE I OPŠTA I KLINIČKA GENETIKA ZAJEDNO.
Za pripremu kolikvijuma i polaganje ispita koristi se dosadašnja literatura.

STUDENTI KOJI SU STEKLI USLOV ZA ISPIT POLAGANJEM KOLOKVIJUMA 2010, 2011, 2012. BIĆE PRIZNATI.

SISTEM STUDIRANJA PO BOLONJI PREDVIĐA, ZA STUDENTE KOJI NISU ISPUNILI PREDISPITNE OBAVEZE ILI NISU POLOŽILI ISPIT, OBNAVLJANJE PREDMETA I KROZ DOLASKE NA VEŽBE I PREDAVANJA, ALI ZBOG OBAVEZA KOJE STUDENTI IMAJU I NA STARIJIM GODINAMA DOLSACI NA HUMANU GENETIKU SU FAKULTATIVNI (PO POTREBI).


Predavanja

 
Humana genetika
2015.  
  klin-genet-dk (ppt)
  kolokvijum 2 februar SSS-i-2010-11 (.doc)
  sss-DNK&RNK (.ppt)
  sss-farmakogenet (.ppt)
  sss-gen-savet-predav (.ppt)
  sss-genom (.ppt)
  sss-kol-1-2012-13 (.doc)
  sss-kol-1-2013-14 (.doc)
  sss-kol-1-moma-i-2011-12 (.doc)
  sss-kol-1 (.ppt)
  sss-kol-2-2011-12 (.doc)
  sss-kol-2-2012-13 (.doc)
  sss-kong-anomalije (.ppt)
  sss-nasledj-za-dr-cer (.ppt)
  sss-nasledj (.ppt)
  sss-numericke aberacije (.ppt)
  sss-polig (.ppt)
  sss-reprod&cel-cikl (.ppt)
  sss-seminar-gen-savet (.ppt)
  za-dr-cer-kompr (.ppt)
   
2014.
 
 
 
  Molekularna osnova bolesti (.ppt)
  Multifaktorsko nasleđivanje (.ppt)
  Genske mutacije (.ppt)
  Numeričke aberacije (.ppt)
  Onkogenetika (.ppt)
  Genetičke rekombinacije (.ppt)
  Reparacija i rekombinacije (.ppt)
  Replikacija (.ppt)
  Genetička osnova reprodukcije (.ppt)
  Sinteza proteina (.ppt)
  Strukturne aberacije hromozoma (.ppt)
 
  • poslednji un02.10.2019 9:46

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs