Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Snežana Nikolić
Doc. dr Snežana Ilić

  • Razvoјna procena i tretman dece sa motoričkim poremećaјima predškolskog uzrasta

  • Metodika vaspitno obrazovnog rada sa decom sa motoričkim poremećaјima


Obaveštenja

20. 9. 2013. godine u 11:00 časova kolokvijumi iz predmeta: Metodika vaspitno obrazovnog rada sa decom sa motoričkim poremećaјima i Razvoјna procena i tretman dece sa motoričkim poremećaјima predškolskog uzrasta.


Predavanja

Razvoјna procena i tretman dece sa motoričkim poremećaјima predškolskog uzrasta
Metodika vaspitno obrazovnog rada sa decom sa motoričkim poremećaјima
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs