Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Radmila Nikić
Doc. dr Fadilj Eminović

  • Metodika nastave matematike za decu sa motoričkim poremećaјima

  • Metodika nastave srpskog јezika za decu sa motoričkim poremećaјima

  • Metodika nastave poznavanje prirode i društva za decu sa motoričkim poremećaјima

  • Metodika nastave veština za decu sa motoričkim poremećaјima


Obaveštenja

 


Predavanja

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA
METODIKA NASTAVE SRPSKOG ЈEZIKA ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA
METODIKA NASTAVE POZNAVANjE PRIRODE I DRUŠTVA ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA
METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA

 

  •