Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Zorica Matejić-Đuričić
Doc. dr Irena Stojković

 • Razvojna psihologija

 • Uvod u razvojnu psihologiju

 • Psihologija inteligencije

 • Razvoj senzomotoričkih funkcija


Obaveštenja

Rezultati kolokvijuma:


Rezultati ispita:


Dodatni termin iz pismenog ispita Uvod u razvojnu psihologiju je u petak, 7. u 8 h u Logo kabinetu. Studenti mogu da izađu na ispit 6. ili 7.


Rezultati kolokvijuma - logopedija (.doc)


Rezultati ispita:


Raspored polaganja ispita iz predmeta Uvod u razvojnu psihologiju, 26. 1. u Velikoj sali fakulteta

9 : 30 Studenti  modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja , Senzomotoričke smetnje i poremećaji i Motoričke smetnje i poremećaji.
10:30 Studenti modula Smetnje i poremećaji vida, Smetnje i poremećaji sluha, Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, Logopedija.


Rezultati kolokvijuma:


Raspored polaganja kolokvijuma iz predmeta Uvod u razvojnu psihologiju, 19. 1. U Velikoj Sali fakulteta

9 : 30 Studenti  modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja i Senzomotoričke smetnje i poremećaji
10:30 Studenti modula Smetnje i poremećaji vida, Smetnje i poremećaji sluha, Motoričke smetnje i poremećaji, Logopedija


Psihologija inteligencije kolokvijum 2016 2017 (.pdf)


Rezultati ispita Oktobar 2016. (.pdf)


Rezultati ispita:


Rezultati ispita:


Rezultati ispita:

Usmeni ispit iz Uvoda u razvojnu psihologiju će se održati u utorak, 14. Juna od 8 časova u kabinetu 6.
Usmeni ispit iz Razvojne psihologije i upis ocena iz Psihologije inteligencije, odlažu se za ponedeljak, 20. jun u 10 časova, u kabinetu 6.


Uvod u razvojnu psihologiju - Tiflologija 2016 Jun (.docx)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Psihologija inteligencije (.pdf), jun 2016. Upis ocean je 14. juna u 10 časova u kabinetu 6.


Usemni ispit iz predmeta Uvod u razvojnu psihologiju i Razvojna psihologija u aprilskom ispitnom roku održeće se u nedelju, 17. 4. od 8 časova i 30 minuta.
Studenti mogu da pogledaju svoje radove u nedelju, 17.4. u 8 časova.

REZULTATI ISPITA:


Rezultati kolokvijuma:Rezultati kolokvijuma januar 2016 (.xlsx)


REZULTATI ISPITA:


Rezultati I godina:


Rezultati ispita:

Uvod u razvojnu psihologiju:


Rezultati januar 2014/15. (.pdf)


Predavanja

Razvojna psihologija
Razvojna psihologija I semestar
Razvojna psihologija II semestar
Razvoj senzomotoričkih funkcija
Razvoj SMF (.docx)

 

 • poslednji unos: 29.05.2017 12:07

  • Predavanja
  • Konsultacije kod prof. dr Matejić Đuričić su četvrtkom od 12:30 do 14 u kabinetu 6 u prizemlju.

  • Konsultacije kod doc. dr Irene Stojković su četvrtkom od 8:30 do 9:30 u kabinetu 6 u prizemlju.
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs