Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragan Marinković

  • Biološke osnove kognitivnih funkcija

  • Biološke osnove ponašanja

  • Biološke osnove motoričkih funkcija

  • Prirodne nauke u specijalnoj edukaciji


Biološke osnove kognitivnih funkcija:

Biološke osnove ponašanja:


Obaveštenja


Predavanja

Biološke osnove kognitivnih funkciјa
Predavanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vežbe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biološke osnove motoričkih funkcija
Predavanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vežbe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biološke osnove ponašanja
Predavanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vežbe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs