Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragan Marinković

  • Biološke osnove kognitivnih funkcija

  • Biološke osnove ponašanja

  • Biološke osnove motoričkih funkcija

  • Prirodne nauke u specijalnoj edukaciji


Obaveštenja

Biološke osnove ponašanja:


Obaveštavaju se studenti svih generacija koji nisu položili ispite:

  • Biološke osnove kognitivnih funkcija,
  • Biološke osnove motoričkih funkcija,
  • Biološke osnove ponašanja i
  • Prirodne nauke u specijalnoj edukaciji,

Kod Prof dr Dragana Marinkovića da će u utorak 10.10.2017 u 11:30 u somato kabinetu biti održan sastanak radi dogovora o njihovim obavezama i načinu polaganja ispita. Studenti koji se ne odazovu pozivu odnosno ne informišu snose sopstvenu odgovornost usled eventualne promene modaliteta polaganja ispita i njihovih predispitnih obaveza i sl.


Obaveštavaju se studenti svih generacija koji nisu položili ispite Biološke osnove kognitivnih funkcija i Biološke osnove motoričkih funkcija, da će u utorak 11.10.2016. u 11:15 u somato kabinetu biti održan sastanak sa predmetnim nastavnikom u vezi načina polaganja ispita u narednim ispitnim rokovima. Studenti koji se ne odazovu ovom pozivu nosiće sopstvenu odgovornost zbog eventualne neinformisanosti ili neposedovanja ispitnog materijala.
prof dr Dragan Marinković


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Biološke osnove kognitivnih funkcija, 2. godina somato-smer nalaze se na oglasnoj tabli Fakulteta.


Predavanja

biološke osnove kognitivnih funkciјa
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs