Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Mirjana Petrović-Lazić
asistent Ivana Ilić-Savić

  • Poremećaj glasa

  • Rehabilitacija laringektomiranih bolesnika

  • Poremećaji govora kod dece sa senzornim oštećenjima


Obaveštenja


Predavanja

Poremećaј glasa
Rehabilitaciјa laringektomiranih bolesnika
  •  

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs