Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Mira Lakićević

  • SOCIJALNA POLITIKA


Obaveštenja

Socijalna politika - jun 1 i 2 - 2015 REZULTATI (.pdf)


REZULTATI I KOLOKVIJUMA iz predmeta SOCOCIJALNA POLITIKA (.pdf)

Popravni kolokvijum iz predmeta Socijalna politika biće održan u ponedeljak 1. juna u 9h.


SOCIJALNA PATOLOGIJA - PRVI & DRUGI KOLOKVIJUM (.doc)


Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz predmeta Socijalna politika (.pdf)


REZULTATI I KOLOKVIJUMA SOCIJALNA POLITIKA (.pdf)


Prvi popravni kolokvijum iz predmeta Socijalna politika će se održati 14.4.2014. u 9h, slušaonica 4(23).
Drugi popravni kolokvijum iz predmeta Socijalna politika će se održati 12.5.2014. u 9h, slušaonica 4(23).

I KOLOKVIJUM SOCIJALNA POLITIKA /rezultati/ (.pdf)


Literatura za kolokvijum iz predmeta Socijalna politika: M. Lakićević: SOCIJALNA POLITIKA, izd. FASPER, Beograd, 2013. str. 13-152. Termin kolokvijuma će naknadno biti određen.

Napomena: ispitna pitanja iz predmeta Socijalna politika - starije generacije će važiti od juna 2014. godine (do tada važi stara literatura i odgovarajuća ispitna pitanja).


Obaveštenje se odnosi samo na studente generacije 2010.,
odnosno one koji trenutno slušaju predmet Socijalna politika.

Literatura za ispit: Lakićević, Mira (2013) Socijalna politika, FASPER.

Predispitne obaveze:

  • - KOLOKVIJUM - Uslov za izlazak na ispit je položen kolokvijum (max 30 bodova) koji će studenti moći da polažu u februaru (na početku II semestra) (tačan datum će biti naknadno utvrđen). Predviđena su i 2 popravna kolokvijuma - u martu i aprilu.
  • -PROSEMINARSKA IZLAGANJA - (nisu uslov za izlazak na ispit) - studenti imaju mogućnost da po jedan put u toku semestra usmeno izlažu odnosno da pripreme prezentaciju u dogovoru sa profesorom i da je pošalju najkasnije do kraja semestra na email adresu: vjelisaveta@gmail.com. Izlaganje/prezentacija nose 5 bodova (u oba semestra po jedno, ukupno 10 bodova).

Sistemi socijalne sigurnosti ispitna pitanja (.doc)


ISPITNA PITANJA SHO (.doc)

Silabus za SP (.pdf)

LITERATURA ZA KOLOKIVIJUM:

  • 1.Dr Snežana Pejanović, Socijalna politika, 2004, Defektološki fakultet, Beograd str 19-95
  • 2. Dr Mira Lakićević i dr Ana Gavrilović, Socijalni razvoj i planiranje, 2012, Fakultet političkih nauka, Beograd, str.7-47

Ispitna pitanja Socijalna politika STARIJE GENERACIJE (.pdf)Predavanja

Socijalna politika
Blok 1 (.ppt)
Blok 2 (.ppt)
 
 
 
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs