Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Tamara Kovačević

  • Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom

  • Znakovni jezik 2

  • Znakovni jezik 3

  • Defektološki savetodavni i instruktivni rad

  • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima predškolskog uzrasta


Obaveštenja

Predispitni poeni TREĆA GODINA 2019/2020. Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom(.pdf)


Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)Predavanja

Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs