Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Tamara Kovačević

  • Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom


Obaveštenja

Raspored vežbi iz predmeta- Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom(.pdf)


Raspored za kolokvijum iz predmeta- Defektološki savetodavni i instruktivan rad(.pdf)


Predavanja

Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom

 

  • poslednji unos: 20.11.2018 11:16

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs