Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Jasmina Kovačević
Doc. dr Ivana Veselinović

  • Uvod u defektologiju
  • Surdopedagogija sa modelima organizacije nastave
  • Modeli organizacije vaspitno rada za gluvu i nagluvu decu
  • Istorija defektologije
  • Teorijske osnove inkluzije i integracije
  • Komunikacija u nastavi


Obaveštenja

Uvod u defektologiju, teme za seminarske radove(.pdf)


Rezultati:


Predispitne obaveze Uvod u defektologiju(.pdf)


Rezultati kolokvijuma:


Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)


Popravni kolokvijum I - Uvod u defektologiju 16.12.2019.(.pdf)

Kolokvijum II Uvod u defektologiju 16.12.2019.(.pdf)


Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Uvod u defektologiju(.pdf)


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
   
   

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs