Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Jasmina Kovačević
asistent Ivana Veselinović

  • Uvod u defektologiju
  • Surdopedagogija sa modelima organizacije nastave
  • Modeli organizacije vaspitno rada za gluvu i nagluvu decu
  • Istorija defektologije
  • Teorijske osnove inkluzije i integracije
  • Komunikacija u nastavi


Obaveštenja

Rezultati kolokvijuma iz predmeta:


OBAVEŠTENjE STUDENTIMA ZA POLAGANjE KOLOKVIJUMA

II kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 24.12.2018. godine, prema sledećem rasporedu:

  • u 12:30 h- kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
  • u 13:15 h- kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

Studenti su u OBAVEZI da:

  • na kolokvijum dođu u svom terminu (zamene termina polaganja nisu dozvoljene)
  • na kolokvijum dođu 10 minuta pre dogovorenog termina
  • budu tačni
  • na polaganje donesu indeks

Kolokvijum iz predmeta Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece održaće se 24.12.2018. godine, u 12:30 h.

Kolokvijum iz predmeta Opšta defektološka procena održaće se 24.12.2018. godine, u 13:15 h.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Uvod u defektologiju(.pdf)


OBAVEŠTENjE STUDENTIMA PRVE GODINE STUDIJA

Studenti prve godine studija modula Smetnje i poremećaji vida u obavezi su da prisustvuju tribini koja će se održati povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3.12.2018. godine u 17:00 h . Predavanja će se održati u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34.


OBAVEŠTENjE STUDENTIMA PRVE GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 4.12.2018. godine u 10:00 h, u Osnovnoj školi ''Miodrag Matić'', ul. ''Braće Jerković'', broj 5 (Voždovac).


OBAVEŠTENjE STUDENTIMA PRVE GODINE STUDIJA

Studenti prve godine studija modula Smetnje i poremećaji sluha i Senzomotoričke smetnje i poremećaji u obavezi su da prisustvuju predavanjima koja će se održati u okviru Festivala roditeljstva novog doba, 30.11.2018. godine u 16:00 h . Predavanja će se održati u sali 1 Gradske opštine Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina 167.


OBAVEŠTENjE STUDENTIMA ZA POLAGANjE KOLOKVIJUMA

I kolokvijum iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 26.11.2018. godine, prema sledećem rasporedu:

  • u 12:30 h- kolokvijum će polagati studenti sa neparnim brojevima indeksa
  • u 13:15 h- kolokvijum će polagati studenti sa parnim brojevima indeksa

Studenti su u OBAVEZI da:

  • na kolokvijum dođu u svom terminu (zamene termina polaganja nisu dozvoljene)
  • na kolokvijum dođu 10 minuta pre dogovorenog termina
  • budu tačni
  • na polaganje donesu indeks

OBAVEŠTENjE STUDENTIMA PRVE GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 6.11.2018. godine u Osnovnoj školi ''Boško Buha'', ul. XXI Divizije 31, Zvezdara, prema sledećem rasporedu:

  • u 9:00 h- vežbe će imati studenti sa parnim brojevima indeksa
  • u 11:00 h- vežbe će imati studenti sa neparnim brojevima indeksa

Studenti su u OBAVEZI da:

  • na vežbe dođu 10 minuta pre dogovorenog termina,
  • budu tačni
  • ne ulaze u dvorište Škole bez poziva, tj. da sačekaju ispred kapije Profesora.
  • isključe mobilne telefone

Vežbama ne mogu prisustvovati studenti koji ispred kapije Škole ne budu u dogovorenom terminu (8:50 h, odnosno 10:50 h).

Najstrožije je zabranjeno pušenje u Školi i dvorištu Škole, kao i upotreba mobilnih telefona.


OBAVEŠTENjE STUDENTIMA PRVE GODINE STUDIJA

Vežbe iz predmeta Uvod u defektologiju održaće se 23.10.2018. godine u Srednjoj zanatskoj školi ''Petar Leković'', ul. Vukasovićeva, broj 21a, prema sledećem rasporedu:

  • u 9:00 h- vežbe će imati studenti sa neparnim brojevima indeksa
  • u 11:00 h- vežbe će imati studenti sa parnim brojevima indeksa

Studenti su u OBAVEZI da:

  • na vežbe dođu 10 minuta pre dogovorenog termina,
  • budu tačni
  • ne ulaze u dvorište Škole bez poziva, tj. da sačekaju ispred kapije Profesora.
  • isključe mobilne telefone

Vežbama ne mogu prisustvovati studenti koji ispred kapije Škole ne budu u dogovorenom terminu (8:50 h, odnosno 10:50 h).

Najstrožije je zabranjeno pušenje u Školi i dvorištu Škole, kao i upotreba mobilnih telefona.


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
   
   

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs