Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Aleksandar Jugović

Socijalna patologija
Sociologija marginalnih grupa
Mediji i devijacije


Obaveštenja

PRVI KOLOKVIJUM - ANALITIČKI RAD U SISTEMU ZAŠTITE MLADIH SA POREMEĆAJIMA PONAŠANJA (.pdf)


SOCIJALNA PATOLOGIJA - PRVI KOLOKVIJUM (.pdf)


Možete posetiti novo osnovanu zvaničnu blog stranu profesora Jugovića na adresi: www.jugovic.fasper.bg.ac.rs


Predavanja

predavanja
  • Raspored nastave:
  Socijalna patologija, predavanja,
  sreda 11:45-13:15, slušaonica 23
 • Socijalna patologija, vežbe,
  sreda 13:30-14:15, slušaonica 23
 • Konsultacije, sreda, 14:15 - 15:00,
  slušaonica 23
 • IZBORNI predmeti:
 • Sociologija marginalnih grupa
  četvrtak 18:15-19:45
  Velika sala
 • Mediji i devijacije
  četvrtak 19:45-21:15
  Velika sala
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs