Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
asistent Ivana Arsenić

  • Teorijske osnove poremećaja komunikacije

  • Augmentativna i alternativna komunikacija

  • Osnovi logopedije


Obaveštenja

Upis ocena iz predmeta Opšta logopedija i Asistivna tehnologija u komunikaciji, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, za studente koji su položili predmete, održaće se u petak 14. juna u 9:00 časova.


Drugi kolokvijum iz predmeta Opšta logopedija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u četvrtak 30. maja u 13 časova.

Drugi kolokvijum iz predmeta Asistivna tehnologija u komunikaciji, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u petak 31. maja u 12 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Asistivna tehnologija u komunikaciji, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u četvrtak 16. maja u 16:00 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Opšta logopedija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u četvrtak, 9.maja u 13:00 časova.


Nastava iz predmeta Asistivna tehnologija u komunikaciji, za studente III godine, smera logopedija, će početi u petak 1. marta.


Upis ocena iz predmeta Osnovi logopedije i Augmentativna i alternativna komunikacija vršiće se u petak, 1. februara od 9:00 časova.


Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi logopedije, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u četvrtak 10. janura prema sledećem rasporedu:

  • u 11:30 h - studenti smera za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • u 12:30 h - studenti smera logopedija

Drugi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u petak 11. janura u 11h.


Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi logopedije, kod prof. dr Nadice Jovanović-Simić, održaće se u četvrtak 27. decembra prema sledećem rasporedu:

  • u 11:30 studenti smera logopedija
  • u 12:30 studenti smera za spec. edukaciju i rehabilitaciju osoba u teškoćama u mentalnom razvoju

Prvi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u petak 7. decembra u 11 časova.


Rezultati ispita, oktobar II, Osnovi poremećaja komunikacije, Osnovi logopedije, Opšta logopedija, Augmentativna i alternativna komunikacija(.doc)


Rezultati ispita jul 2018. godine.(.pdf)


Studenti upisani pre generacije 2015/16. koji su slušali predmet Logopedija, Teorijske osnove poremećaja komunikacije, Osnovi poremećaja komunikacije i Augmentativnu i alternativnu komunikaciju - prenesene ispite mogu da polažu samo usmeno. Osim za studente 2014/15 svih smerova osim Logopedija (koji u 2015/16 redovno slušaju Osnovi poremećaja komunikacije).


Predavanja

OPŠTA LOGOPEDIJA
tabele i rezultati  
  OPL Logo 18(.xls) promena od 4. juna 2019. godine
  OPL Logo 17 (.xls) promena od 29. maja 2018. godine
predavanja  
  1 Akt vk (.pps)
  2, 3 Model i proces komunikacije (.pps)
  4 Faktori razvitka sposobnosti verbalne komunikacije (.pps)
  5 Praćenje razvitka sposobnosti verbalne komunikacije (.ppt)
  6 RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE (.ppt)
  Jezički razvoj slepe dece (.ppt)
  Patologija - I deo (.ppt)
  Patologija - II deo (.ppt)
  Veština komunikacije(.ppt)
   
Osnovi logopedije
tabele i rezultati  
  OSL Logo 17 (.xls) Promena od 18. januara 2018. godine
  OSL Oligo 17 (.xls) Promena od 18. januara 2018. godine
  OSL Oligo 18 (.xls) promena od 14. januara 2019. godine
  OSL Logo 18 (.xls) promena od 14. januara 2019. godine
podela gradiva za kolokvijume  
   
predavanja  
  1. Osnove teorije logopedije (.ppt)
  2. Komunikacija (.ppsx)
  3. VERBALNA KOMUNIKACIJA-teorijsko razmatranje (.pps)
  4. NIVOI I VRSTE KOMUNIKACIJE (.pps)
  5. SREDSTVA KOMUNIKACIJE (.pps)
  6a Tipičan zakasneli jezički razvoj (.ppt)
  7. Patologija verbalne komunikacije (.ppt)
  8. Poremećaji komunikacije kod dece tipičnog razvoja (.ppt)
  9. Jezički razvoj dece sa mentalnom retardacijom (.ppt)
Augmentativna i alternativna komunikacija
tabele i rezultati  
  Tabela rezultata AAC L 15 (.xls) Promena od 15. januara 2018. godine
  Tabela rezultata AAC Logo 16(.xls)promena od 15. januara 2019. godine
predavanja  
  AUGMENTATIVNA I ALTERNATIVNA KOMUNIKACIJA prez 2 (.ppt)
 
Asistivna tehnologija u komunikaciji
tabele i rezultati  
  AST-L-15(.xls) promena od 29. maja 2018. godine
  AST-L-16(.xls) promena od 6. juna 2019. godine
predavanja  
   
 
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs