Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
asistent Ivana Arsenić

  • Teorijske osnove poremećaja komunikacije

  • Augmentativna i alternativna komunikacija

  • Osnovi logopedije


Obaveštenja

Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi logopedije, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u četvrtak 11.januara 2018. godine prema sledećem rasporedu: - 12:30 - studenti smera logopedija - 13:15 - studenti smera za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju


Drugi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u petak 12. januara 2018. godine u 11 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u petak 8.12. u 11:00 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi logopedije kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u četvrtak 30.11. prema sledećem rasporedu:

  • 12:30 studenti smera Logopedija;
  • 13:15 studenti smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Studenti upisani pre generacije 2015/16. koji su slušali predmet Logopedija, Teorijske osnove poremećaja komunikacije, Osnovi poremećaja komunikacije i Augmentativnu i alternativnu komunikaciju - prenesene ispite mogu da polažu samo usmeno. Osim za studente 2014/15 svih smerova osim Logopedija (koji u 2015/16 redovno slušaju Osnovi poremećaja komunikacije).


Predavanja

OPŠTA LOGOPEDIJA
tabele i rezultati  
   
predavanja  
   
Osnovi logopedije
tabele i rezultati  
  OSL Logo 17 (.xls) Promena od 18. januara 2018. godine
  OSL Oligo 17 (.xls) Promena od 18. januara 2018. godine
podela gradiva za kolokvijume  
   
predavanja  
  1. Osnove teorije logopedije (.ppt)
  2. Komunikacija (.ppsx)
  3. VERBALNA KOMUNIKACIJA-teorijsko razmatranje (.pps)
  4. NIVOI I VRSTE KOMUNIKACIJE (.pps)
  5. SREDSTVA KOMUNIKACIJE (.pps)
  6a Tipičan zakasneli jezički razvoj (.ppt)
  7. Patologija verbalne komunikacije (.ppt)
  8. Poremećaji komunikacije kod dece tipičnog razvoja (.ppt)
  9. Jezički razvoj dece sa mentalnom retardacijom (.ppt)
Augmentativna i alternativna komunikacija
tabele i rezultati  
  Tabela rezultata AAC L 15 (.xls) Promena od 15. januara 2018. godine
predavanja  
  AUGMENTATIVNA I ALTERNATIVNA KOMUNIKACIJA prez 2 (.ppt)
 
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs