Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
asistent Ivana Arsenić

  • Teorijske osnove poremećaja komunikacije

  • Augmentativna i alternativna komunikacija

  • Osnovi logopedije


Obaveštenja

Drugi kolokvijum iz predmeta Opšta logopedija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u četvrtak 18. maja u 13 časova.


Drugi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u petak 19. maja u 12:30 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Opšta logopedija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u sredu 19. aprila u 11 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u petak 3. marta u 12:30 časova.


Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi logopedije, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, za studente I godine, održaće se u četvrtak 12. januara 2017. godine prema sledećem rasporedu:

  • 12:30 - studenti smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • 13:30 - studenti smera Logopedija

Studenti upisani pre generacije 2015/16. koji su slušali predmet Logopedija, Teorijske osnove poremećaja komunikacije, Osnovi poremećaja komunikacije i Augmentativnu i alternativnu komunikaciju - prenesene ispite mogu da polažu samo usmeno. Osim za studente 2014/15 svih smerova osim Logopedija (koji u 2015/16 redovno slušaju Osnovi poremećaja komunikacije).


Predavanja

OPŠTA LOGOPEDIJA
tabele i rezultati  
  OPL Logo 16 (.xls) promena od 23. maja 2017. godine
predavanja  
  1 Akt vk (.pps)
  2,3 MODEL I PROCES KOMUNIKACIJE (.pps)
  4 FAKTORI RAZVITKA VK (.pps)
  5 Pracenje razvitka sposobnosti verbalne komunikacije (.ppt)
  6 RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE (.ppt)
  Jezicki razvoj slepe dece (.ppt)
  PATOLOGIJA-I deo (.ppt)
  PATOLOGIJA-II deo (.ppt)
  Gradivo koje se polaze za prvi kolokvijum (.doc)
   
Osnovi logopedije
tabele i rezultati  
  OSL Logo 16 (.xls) promena od 16. januara 2017.
  OSL Oligo 16 (.xls) promena od 16. januara 2017.
   
podela gradiva za kolokvijume  
  Gradivo za II kolokvijum (.pdf)
predavanja  
  1. Osnove teorije logopedije (.ppt)
  2. Komunikacija (.ppsx)
  3. VERBALNA KOMUNIKACIJA-teorijsko razmatranje (.pps)
  4. NIVOI I VRSTE KOMUNIKACIJE (.pps)
  5. SREDSTVA KOMUNIKACIJE (.pps)
  6. Tipičan zakasneli jezički razvoj (.ppt)
  7. Patologija verbalne komunikacije (.ppt)
  8. Poremećaji komunikacije kod dece tipičnog i atipičnog razvoja (.ppt)
  9. Jezički razvoj dece sa mentalnom retardacijom (.ppt)
Augmentativna i alternativna komunikacija
tabele i rezultati  
  AAC L 14 (.xls) promena od 23. maja 2017. godine
   
predavanja  
 
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs