Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
asistent Ivana Arsenić

  • Teorijske osnove poremećaja komunikacije

  • Augmentativna i alternativna komunikacija

  • Osnovi logopedije


Obaveštenja

Rezultati ispita jul 2018. godine.(.pdf)


Upis ocena iz predmeta Opšta logopedija i Asistivna tehnologija u komunikaciji, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, za studente koji su položili ispit, vršiće se u četvrtak, 7.juna od 9:30h.


Prve vežbe iz predmeta Opšta logopedija za studente I godine održaće se u sredu 28. februara.


Studenti prve godine, smera Logopedija, neće imati vežbe iz predmeta Opšta logopedija u sredu 14.februara. Vežbe će početi da se održavaju nakon prvih predavanja kod prof. dr Nadice Jovanović Simić.


Upis ocena iz predmeta Osnovi logopedije i Augmentativna i alternativna komunikacija vršiće se u četvrtak 1. februara u 9 časova.


Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi logopedije, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u četvrtak 11.januara 2018. godine prema sledećem rasporedu: - 12:30 - studenti smera logopedija - 13:15 - studenti smera za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju


Drugi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija, kod prof. dr Nadice Jovanović Simić, održaće se u petak 12. januara 2018. godine u 11 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Augmentativna i alternativna komunikacija kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u petak 8.12. u 11:00 časova.


Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi logopedije kod prof. dr Nadice Jovanović Simić održaće se u četvrtak 30.11. prema sledećem rasporedu:

  • 12:30 studenti smera Logopedija;
  • 13:15 studenti smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Studenti upisani pre generacije 2015/16. koji su slušali predmet Logopedija, Teorijske osnove poremećaja komunikacije, Osnovi poremećaja komunikacije i Augmentativnu i alternativnu komunikaciju - prenesene ispite mogu da polažu samo usmeno. Osim za studente 2014/15 svih smerova osim Logopedija (koji u 2015/16 redovno slušaju Osnovi poremećaja komunikacije).


Predavanja

OPŠTA LOGOPEDIJA
tabele i rezultati  
  OPL Logo 17 (.xls) promena od 29. maja 2018. godine
predavanja  
  1 Akt vk (.pps)
  2, 3 Model i proces komunikacije (.pps)
  4 Faktori razvitka sposobnosti verbalne komunikacije (.pps)
  5 Praćenje razvitka sposobnosti verbalne komunikacije (.ppt)
  6 RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE (.ppt)
  Jezički razvoj slepe dece (.ppt)
  Patologija - I deo (.ppt)
  Patologija - II deo (.ppt)
   
Osnovi logopedije
tabele i rezultati  
  OSL Logo 17 (.xls) Promena od 18. januara 2018. godine
  OSL Oligo 17 (.xls) Promena od 18. januara 2018. godine
podela gradiva za kolokvijume  
   
predavanja  
  1. Osnove teorije logopedije (.ppt)
  2. Komunikacija (.ppsx)
  3. VERBALNA KOMUNIKACIJA-teorijsko razmatranje (.pps)
  4. NIVOI I VRSTE KOMUNIKACIJE (.pps)
  5. SREDSTVA KOMUNIKACIJE (.pps)
  6a Tipičan zakasneli jezički razvoj (.ppt)
  7. Patologija verbalne komunikacije (.ppt)
  8. Poremećaji komunikacije kod dece tipičnog razvoja (.ppt)
  9. Jezički razvoj dece sa mentalnom retardacijom (.ppt)
Augmentativna i alternativna komunikacija
tabele i rezultati  
  Tabela rezultata AAC L 15 (.xls) Promena od 15. januara 2018. godine
predavanja  
  AUGMENTATIVNA I ALTERNATIVNA KOMUNIKACIJA prez 2 (.ppt)
 
Asistivna tehnologija u komunikaciji
tabele i rezultati  
  AST-L-15(.xls) promena od 29. maja 2018. godine
predavanja  
   
 
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs