Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
asistent dr Ivana Arsenić

  • Osnovi logopedije

  • Augmentativna i alternativna komunikacija

  • Opšta logopedija

  • Asistivna tehnologija u komunikaciji


Obaveštenja

Rezultati ispita 10.07.2020. kod prof. dr Nadice Jovanović Simić(.pdf)


Predavanja

OPŠTA LOGOPEDIJA
tabele i rezultati  
  OPL Logo 18(.xls) promena od 4. juna 2019. godine
  OPL Logo 17 (.xls) promena od 29. maja 2018. godine
  OPL Logo 19 (.xlsx) promena od 22. juna 2020. godine
predavanja  
  1 Akt vk (.pps promena od 12.3.2020.)
  1a komunikacija mozak ponasanje (.ppt)
  1b KOMUNIKACIONE VEŠTINE(.ppt)
  2 MODEL I PROCES KOMUNIKACIJE(.ppt)
  2, 3 Model i proces komunikacije (.pps)
  4 Faktori razvitka sposobnosti verbalne komunikacije (.pps promena od 16.3.2020.)
  5 Praćenje razvitka sposobnosti verbalne komunikacije (.ppt promena od 16.3.2020.)
  6 RAZVITAK SPOSOBOSTI VERBALNE KOMUNIKACIJE (.ppt promena od 16.3.2020.)
  Jezički razvoj slepe dece (.ppt)
  Patologija - I deo (.ppt promena od 16.3.2020.)
  Patologija - II deo (.ppt promena od 16.3.2020.)
  Veština komunikacije(.ppt)
   
Osnovi logopedije
tabele i rezultati  
  OSL Logo 20(.xls)
  OSL Oligo 20(.xls) promena od 29. decembra 2020. godine
  OSL Logo 19(.xls) promena od 8. januara 2020. godine
  OSL Oligo 19(.xls) promena od 8. januara 2020. godine
podela gradiva za kolokvijume  
   
predavanja  
  1. Osnove teorije logopedije (.ppt)(promena od 19. novembra 2020. godine)
  2. Komunikacija (.ppsx)
  3. VERBALNA KOMUNIKACIJA-teorijsko razmatranje (.pps)
  4. NIVOI I VRSTE KOMUNIKACIJE (.pps)
  5. SREDSTVA KOMUNIKACIJE (.pps)
  6. Tipičan zakasneli jezički razvoj (.ppt)(promena od 19. novembra 2020. godine)
  7. Patologija verbalne komunikacije (.ppt)
  8. Poremećaji komunikacije kod dece tipičnog razvoja (.ppt)(promena od 3. decembra 2020. godine)
  9. Jezički razvoj dece sa mentalnom retardacijom (.ppt) (promena od 16. decembra 2020. godine)
Augmentativna i alternativna komunikacija
tabele i rezultati  
  Tabela rezultata AAC L 18 (.xls)
  Tabela rezultata AAC L 15 (.xls) Promena od 15. januara 2018. godine
  Tabela rezultata AAC Logo 16(.xls)promena od 15. januara 2019. godine
  Tabela rezultata AAC Logo 17(.xls) promena od 8. januara 2020. godine
predavanja  
  AUGMENTATIVNA I ALTERNATIVNA KOMUNIKACIJA prez 2 (.ppt)
 
Asistivna tehnologija u komunikaciji
tabele i rezultati  
  AST-L-15(.xls) promena od 29. maja 2018. godine
  AST-L-16(.xls) promena od 6. juna 2019. godine
  AST L 17(.xls) promena od 22. juna 2020. godine
predavanja  
   
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs