Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju


Doc. dr Goran Jovanić


 • Penološka andragogija

 • Teorijske osnove penalnog tretmana

 • Metode penalnog tretmana

 • Postpenalni tretman osuđenih lica

 • Tretman osuđenih lica na dugovremene kazne zatvora

 • Profesionalno osposobljavanje osuđenih lica

 • Korektivne metode u penalnoj praksi (master studije)

 • Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog ponašanja (doktorske studije)


Obaveštenja

Kolokvijum iz Metoda penalnog tretmana osuđenih lica zakazan je za 07.05.2017.g. u 11h.


Popravni Prvi kolokvijum iz predmeta Teorijski pristupi u penalnom tretmanu za studente koji ga nisu položili u prvom terminu, održaće se u naknadnom terminimu, u subotu 18. marta 2017. godine u 13h, roze sala. Položen kolokvijum je jedan od obaveznih uslova za izlazak na ispit.Teorijske osnovne penalnog tretmana 2016-2017 raspored polaganja ispita. (.pdf)Prvi kolokvijum iz Teorijskih pristupa penalnom tretmanu biće održan 24. i 25.decembra 2016. god., a grupe za polaganje prema terminima istaknute su ispred slusaonice za prevenciju.


Predavanja

Metode penalnog tretmana osuĐenih lica
Dodatni materijal za I kolokvijum iz MPTOL (.docx)
 
Teorijske osnove penalnog tretmana
TPPT DODATAK I KOLOKVIJUM (.docx)
TPPT prvi kolokvijum pitanja (.docx)
 

 

 • poslednji unos: 09.03.2017 9:24

  • Predavanja
  • Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom
   Literaturu za ispite možete
   kupiti u biblioteci Fakulteta.

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs