Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju


Doc. dr Goran Jovanić


 • Penološka andragogija

 • Teorijske osnove penalnog tretmana

 • Metode penalnog tretmana

 • Postpenalni tretman osuđenih lica

 • Tretman osuđenih lica na dugovremene kazne zatvora

 • Profesionalno osposobljavanje osuđenih lica

 • Korektivne metode u penalnoj praksi (master studije)

 • Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog ponašanja (doktorske studije)


Obaveštenja

STUDENTI KOJI NISU POLOŽILI PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA TOPT I MPTOL ISTI MOGU POLAGATI
3. SEPTEMBRA U 16h, KAKO BI ISPIT MOGLI POLAGATI U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU.


STUDENTI KOJI NISU POLAGALI PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA „METODE PENALNOG TRETMANA
MOGU PRVI KOLOKVIJUM  POLAGATI U JULSKOM ROKU U TERIMINU ISPTA U  16  ČASOVA,

KAKO BI MOGLI POLAGATI ISPIT U SEPTEMBARSKOM ROK


Studenti koji nisu polagali kolokvijum iz predmeta Metode penalnog tretmana, moći će da ga polažu u julskom ispitnom roku, u terminu predviđenom za polaganje ispita, kako bi stekli uslov za polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku.

Upis ocena za studente koji u celosti polože ispit, biće istog dana.
Predavanja

Metode penalnog tretmana osuĐenih lica
Dodatni materijal za I kolokvijum iz MPTOL (.docx)
 
Teorijske osnove penalnog tretmana
TPPT DODATAK I KOLOKVIJUM (.docx)
TPPT prvi kolokvijum pitanja (.docx)
 

 

 • poslednji unos: 17.07.2017 13:46

  • Predavanja
  • Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom
   Literaturu za ispite možete
   kupiti u biblioteci Fakulteta.

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs