Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju


Prof. dr Goran Jovanić


 • Penološka andragogija

 • Teorijske osnove penalnog tretmana

 • Metode penalnog tretmana

 • Postpenalni tretman osuđenih lica

 • Tretman osuđenih lica na dugovremene kazne zatvora

 • Profesionalno osposobljavanje osuđenih lica

 • Korektivne metode u penalnoj praksi (master studije)

 • Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog ponašanja (doktorske studije)


Obaveštenja

Ispit iz predmeta Profesionalno osposobljavanje osudjenih lica pomera se za 7. jul u 14h (roze sala).


Ispit iz predmeta Teorijski pristupi u penalnom tretmanu pomera se za 7. jul u 13h (roze sala).


Ispit iz predmeta Korektivni tretman u penološkoj praksi pomera se za 17. jun u 14h (roze sala).


LITERATURA ZA PRIPREMU DRUGOG DELA ISPITA IZ PREDMETA METODE PENALNOG TRETMANA OSUĐENIH LICA:

 1. Ilić, Z., i Jovanić, G. (2011). Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom: stanje i perspektive tretmana osuđenih lica u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-007-8 (DEO IV - Alternative lišenju slobode – sloboda pod nadozorom od 192. str do 255. str)
 2. Jovanić, G. (2016). Alternativne sankcije u neonatalnom inkubatoru. U N. Macanović (ur.), Zbornik radova „Probacija i alternativne krivične sankcije – mogućnosti i perspektive“, Banja Luka, 1.10.2016. (str. 8-23). Banja Luka: Centar modernih znanja. ISBN 978-99976-677-4-8
 3. Petrović, V., i Jovanić, G. (2017). Dodela uslovnog otpusta i faktori rizika recidivizma. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 36(2), 45-60. ISSN 0350-2694

Rezultati popravni kolokvijum MPTOL 13.05.18. (.docx)


Rezultati kolokvijuma MPTOL 15.04.18. (.docx)


TPPT popravni kolokvijum-poeni


 • Termin za I kolokvijum (pismeni) MPTOL nedelja, 15. april 2018. g. u 15h velika sala
 • Termin za Popravni I kolokvijum MPTOL utorak, 13. maj 2018. g. u 15h velika sala

Profesionalno osposobljavanje osudjenih popravni kolokvijum (.docx)


Korektivne metode u penalnom tretmanu, rezultati I kolokvijuma - Master (.docx)


Termini popravnih kolokvijuma za studente koji nisu položili ili nisu izlazili na Prvi kolokvijum do sada:

 • Profesionalno osposobljavanje osuđenih -18.02.2018.g. u 15h - velika sala
 • Korektivni tretman u penalnoj praksi - 18.02.2018.g. u 15h - velika sala
 • Teorijski pristupi u penalnom tretmanu - 25.02.2018.g. u 15h - velika sala

Obaveštenje studentima IV godine koji slušaju predmete: Teorijski pristupi u penalnom tretmanu; Metode penalnog tretmana osuđenih lica; Profesionalno osposobljavanje osuđenih:

Poštujući uslove navedene u silabusima za sve navedene predmete, studenti koji nisu položili predmete Krivično pravo i Socijalnu patologiju sa II godine studija, ne mogu prijavljivati niti polagati ispite: Teorijski pristupi u penalnom tretmanu; Metode penalnog tretmana osuđenih lica i Profesionalno osposobljavanje osuđenih sve dok ne polože predmete koji su uslov za slušanje i polaganje ispita iz IV godine.

Ispite IV godine moći će polagati tek nakon što polože navedene ispite II godine, a ustupak koji će biti učinjen u tom smislu je da će im biti priznati do sada stečeni predispitni poeni iz ispita IV godine.

Ukoliko student koji ne isputanjava uslove silabusa prijavi ispit i dođe na polaganje, biće vršena kontrola indexa radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz silabusa. Ukoliko student nije položio uslovne ispite, biće mu onemogućeno polaganje ispita IV godine.


Dodatak materijalu za pripremu drugog dela ispita iz TPPT 2017/1018.(.docx)

Pitanja za ispit iz TPPT (drugi kolkvijum) 2017/2018. (.docx)


Profesionalno osposobljavanje osuđenih – rezultati kolokvijuma (.pdf)


Studenti koji imaju mogućnost da polažu ispit u januarskom ispitnom roku 2018. godina predmet Korektivni tretman u penalnoj praksi – MASTER:
SPISAK (.pdf)


Studenti koji su stekli pravo da polažu ispit u januarskom ispitnom roku predmet Teorijske osnove penalnog tretmana: SPISAK (.pdf)


Obaveštenje za studente koji su slušali Metode penalnog tretmana u prethodnim godinama

Studenti koji nisu položili ispit Metode penalnog tretmana u prethodnim godinama, moći će polagati isti još u januarskom roku 2017/2018, a nakon tog roka moraju pohađati nastavu i sticati predispitne poene, tako da će sledeći ispitni rok za njih, kao i za ostale studente, biti u junu, uz uslov da su ispunili sve predispitne obaveze

Rezultati kolokvijuma:


Studenti koji nisu položili ispit Metode penalnog tretmana u prethodnim godinama, moći će polagati isti još u januarskom roku 2017/2018, a nakon tog roka moraju pohađati nastavu i sticati predispitne poene, tako da će sledeći ispitni rok za njih, kao i za ostale studente, biti u junu, uz uslov da su ispunili sve predispitne obaveze.


Promenjena je satnica za I kolokvijum iz predemeta Korektivni tretman u penalnoj praksi (master studije).

Subota 9. decembar 2017. godine u 18h (velika sala)


Obaveštavaju se studenti master studija koji slušaju predmet Korektivne metode u penalnoj praksi da se termin predavanja i vežbi pomera sa utorka na sredu, tako da će se nastava i vežbe održavati SREDOM sa početkom u 15,30h do 19,30h.

Konsultacije za sve nivoe studija su predviđene sredom od 19,30h.


Termini za Prvi kolokvijum iz predmeta:

 • Teorijski pristupi u penalnom tretmanu (osnovne studije) subota 09. decembra 2017. u 16h (velika sala)
 • Korektivni tretman u penalnoj praksi (master studije) subota 09. decembra 2017. u 18h (velika sala)
 • Profesionalno osposobljavanje osudjenih lica (osnovne studije) subota 16. decembra 2017. u 18h (velika sala)


 

Predispitni poeni stečeni u prethodnim godinama ne važe u ovoj školskoj godini za sve predmete.

Studenti koji ponovo slušaju predmete imaju iste obaveze kao i studenti koji slušaju predmete prvi put.


Predavanja

Metode penalnog tretmana osuĐenih lica
 
Teorijske osnove penalnog tretmana
 

 

 • poslednji unos: 25.06.2018 8:33

  • Predavanja
  • Kazni, zatvori, zaposli
  • Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom
  • Literaturu za ispite možete
   kupiti u biblioteci Fakulteta.
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs