Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Goran Jovanić
Ass. Vera Petrović


 • Penološka andragogija

 • Teorijske osnove penalnog tretmana

 • Metode penalnog tretmana

 • Postpenalni tretman osuđenih lica

 • Tretman osuđenih lica na dugovremene kazne zatvora

 • Profesionalno osposobljavanje osuđenih lica

 • Korektivne metode u penalnoj praksi (master studije)

 • Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog ponašanja (doktorske studije)


Obaveštenja

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA - Modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja:

Nastava iz predmeta Korektivni tretman u penalnoj praksi umesto u ponedeljak 21.10.2019. godine, biće održana u utorak 22.10.2019. godine sa početkom u 16h.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Uvodno predavanje iz predmeta Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog i kriminalnog ponašanja kod prof. dr Gorana Jovanića, biće održana u utorak 22.10.2019. godine sa početkom u 18h.


Predavanja

Metode penalnog tretmana osuĐenih lica
 
Teorijske osnove penalnog tretmana
 

 

 • poslednji unos: 15.10.2019 9:10

  • Predavanja
  • Kazni, zatvori, zaposli
  • Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom
  • Literaturu za ispite možete
   kupiti u biblioteci Fakulteta.
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs