Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Marija Jelić

 • Uvod u pedagogiju

 • Pedagogija

 • Porodična pedagogija (izborni predmet)


Obaveštenja

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u pedagogiju(.pdf)


UVOD U PEDAGOGIJU – BODOVI I OCENE(.pdf)


RASPORED POLAGANjA ISPITA, UVOD U PEDAGOGIJU i PORODIČNA PEDAGOGIJA

28. JANUAR 2019.

 • 15,00 časova – studenti koji polažu II deo gradiva
 • 16,00 časova – studenti koji polažu ispit u celini

Napomena: poneti indeks i prijavu


Raspored predaje predispitnih obaveza iz predmeta Uvod u pedagogiju(.pdf)


RASPORED POLAGANjA ISPITA - UVOD U PEDAGOGIJU i RASPORED PREDAJE PREDISPITNIH OBAVEZA(.pdf)


REZULTATI I KOLOKVIJUMA-UVOD U PEDAGOGIJU(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u pedagogiju(.doc)


Uvod u pedagogiju-bodovi i ocene(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u pedagogiju i Porodična pedagogija (.pdf)


Uvod u pedagogiju-rezultati ispita


Predavanja

UVOD U PEDAGOGIJU I PEDAGOGIJA
Plan nastave Uvod u pedagogiju (.doc)
Literatura za pripremanje ispita (.doc)
PEDAGOŠKA TERMINOLOGIJA (.doc)
 
Porodična pedagogija
Plan nastave Porodična pedagogija (.doc)
Literatura za pripremanje ispita (.doc)
 • poslednji unos: 12.04.2019 11:17

  • Predavanja
  • Konsultacije:

   U terminu pre ili posle pradavanja.

 • Vesti

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs