Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Vera Ilanković

  • Habilitacione rehabilitacione metode i tehnike

  • Kontinuirana rehabilitacija u inkluzivnom obrazovanju


Obaveštenja


Predavanja

Habilitacione rehabilitacione metode i tehnike
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs