Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandra Grbović

  • Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovidosti

  • Procena senzomotoričkog razvoja


Obaveštenja

Ispitna pitanja važe za sve studente bez obzira da li polažu predmet pod nazivom Metodike nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida ili Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovidosti

Ispitna pitanja Metodski pristupi čitanju i pisanju (.pdf) promena od 11.1.2019. godine


Materijali za kolokvijum iz predmeta Procena senzomotoričkog razvoja:


KOLOKVIJUM iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida


Praktičan rad


Predavanja

.
...

poslednji unos: 11.01.2019 12:35

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs