Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandra Grbović

  • Metodike razredne nastave sa decom oštećenog vida - srpski jezik

  • Metodike nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida

  • Procena senzomotoričkog razvoja


Obaveštenja

Ispitna pitanja Metodski pristupi čitanju i pisanju (.pdf)


Materijali za kolokvijum iz predmeta Procena senzomotoričkog razvoja:


KOLOKVIJUM iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida


Praktičan rad


Predavanja

Metodske pristupe čitanju i psanju kod slabovidosti u predavanja
Struktura časa (.pdf)

poslednji unos: 23.01.2018 9:46

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs