Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandra Grbović

 • Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovidosti

 • Procena senzomotoričkog razvoja

 • Adaptivne fizičke aktivnosti za osobe sa oštećenjem vida


Obaveštenja

ISPIT iz predemeta Adaptivne fizičke aktivnosti za osobe sa oštećenjem vida:

 1. Uvod Istorijski okvir i AFA(.pdf)
 2. Motorički razvoj i karakteristike dece(.pdf)
 3. Barijere za upraznjavanje fizičkih aktivnosti(.pdf)
 4. Adaptacija opreme i rekvizita(.pdf)
  4a Prilagodjavanje motoričkih-aktivnosti v2(.pdf)
 5. Podučavanje oštećenjem vida(.pdf)
 6. Programi u nastavi FV(.pdf)
 7. Programnski sadržaji nastave FV(.pdf)
 8. Oblici rada u nastavi FV(.pdf)
 9. Struktura časa FV(.pdf)
 10. Elementarni oblici kretanja(.pdf)
 11. Tehnike trčanja slepi(.pdf)
 12. Ispitna pitanja(.pdf)

Procena senzomotoričkog razvoja - Materijal za kolokvijum:


Ispitna pitanja važe za sve studente bez obzira da li polažu predmet pod nazivom Metodike nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida ili Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovidosti

Ispitna pitanja Metodski pristupi čitanju i pisanju (.pdf) promena od 11.1.2019. godine


Materijali za kolokvijum iz predmeta Procena senzomotoričkog razvoja:


KOLOKVIJUM iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida


Praktičan rad


Predavanja

.
...

poslednji unos: 30.05.2019 22:21

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs