Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandra Grbović

  • Metodike razredne nastave sa decom oštećenog vida - srpski jezik

  • Metodike nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida

  • Procena senzomotoričkog razvoja


Obaveštenja

Kolokvijum (predispitna obaveza) iz procene razvoja sluha ( Prof.dr Sanja Ostojić) i procene razvoja vida (doc,. dr Aleksandra Grbović) biće održan 11. maja u 10 i 30.

Materijali za kolokvijum:


KOLOKVIJUMPredavanja

Implikacije oštećenja vida na ČiP (.pdf) promena od 11. januara 2016. godine.
Bukvarski period, praktična uputstva (.pdf)
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs