Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branka Eškirović

  • Metodika edukaciono rehabilitacionog rada sa slabovidim osobama

  • Metodika razredne nastave sa decom oštećenog vida
    - srpski јezik

  • Metodika razredne nastave sa decom oštećenog vida
    - muzička, likovna i fizička kultura

  • Programirani razvoj vizuelnog opažanja kod slabovide dece


Obaveštenja


Predavanja

Metodika edukaciono rehabilitacionog rada sa slabovidim osobama
Metodika razredne nastave sa decom oštećenog vida- srpski јezik
Metodika razredne nastave sa decom oštećenog vida-muzička, likovna i fizička kultura
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs