Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Sanja Đoković
Doc. dr Tamara Kovačević


Obaveštenja

Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)


Predavanja

II godina Razvojno savetovalište za gluvu i nagluvu decu
II godina Rehabilitacija gluve i nagluve dece
III godina Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom
IV godina Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom
V godina Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom
Apsolventi Metodika predškolskog rada sa gluvom i nagluvom decom

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs