Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nadežda Dimić
Doc. dr Ljubica Isaković


Obaveštenja


Predavanja

Izgradnja govora kod gluve i nagluve dece
Metodika srpskog jezika za gluvu i nagluvu decu
Znakovni jezik
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs