Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Konkurs za upis na master akademske studije

Literatura za polaganje prijemnog ispita za upis na master akademske studije

 

Studijski program Defektologija:

Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju:

Studijski program Logopedija:

  • poslednji unos: 06.05.2015 13:57

    Izjava o dobrovoljnom davanju podataka (IZJAVA.doc)
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs