Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Izborno veće

 

Redovni profesori
Vanredni profesori
dr Goran Nedović
dr Branislava Popović-Ćitić
 
 
 
 
dr Zorica Kandić Popović  
dr Vesna Žunić-Pavlović  
dr Miodrag Stošljević  
dr Danka Radulović  
dr Aleksandar Jugović  
dr Snežana Nikolić  
dr Dragana Maćešić-Petrović  
dr Milica Gligorović  
dr Sanja Đoković  
dr Branka Eškirović  
dr Dragan Pavlović  
dr Sanja Ostojić  
dr Svetlana Slavnić  
dr Branka Jablan  
   
Docenti
Asistenti
dr Slobodanka Antić Milosav Adamović
dr Goran Jovanić mr Milorad Ljutica
dr Aleksandra Grbović Bojan Dučić
mr Maja Ivančević Otanjac - nastavnik stranog jezika Luka Mijatović
dr Miroslav Stamenković
Marija Marković
dr Dragomir Stamenković
mr Ljiljana Stevković
Marija Maljković
dr Tamara Kovačević
dr Predrag Teovanović
dr Mirjana Đorđević
mr Ivana Šehović
Mina Nikolić
Marija Anđelković
Ksenija Stanimirov
Sanja Gagić
 
mr Gordana Čolić
  Jadranka Stevović Otašević
   
   
  • poslednji unos: 23.05.2016 13:25

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs