Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Informator

Dokumenta potrebna za prijemni ispit

Prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose se originalna dokumenta na uvid i
fotokopije sledećih dokumenata:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu.

Ova dokumenta se podnose uz prijavni list koji kandidati kupuju na Fakultetu u
dane prijavljivanja na konkurs.

Dokumenta potrebna za upis

Kada steknete pravo da se upišete na Fakultet, potrebno je da podnesete:

 • originalna dokumenta,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • semestralni list,
 • indeks,
 • dve fotografije formata 4x6 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa,
 • dokaz o uplati prve rate naknade za studije, ako plaćate školarinu.

 

 • poslednji unos: 08.03.2016 10:20

 • INFORMATOR - vodič za upis u školsku 2016/2017. godinu možete kupiti po ceni od 500 dinara u biblioteci Fakulteta.

 • Informator 2016. godine

 • Uplatnica

  nalog za uplatu

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs